Pápežova synodalita vraj protestantizuje cirkev

28889363650_439d8086a6_k Foto: Laranja/flickr.com

Prinášame pravidelný prehľad diania v Ríme, ako ho vidia a komentujú vatikanisti. Výber každú nedeľu pripravuje Bohumil Petrík.

Vatikanisti sa venovali úprave vatikánskeho súdnictva a pápežovej predstave o synodalite, ktorá vraj podľa kritikov protestantizuje katolícku cirkev. Niektorí sa vrátili k pontifikovej voľbe, ktorou dosadil ženu – Nathalie Becquartovú za podsekretárku Synody biskupov.

Táto ustanovizeň bola kedysi „poradným orgánom“, no dnes je vďaka americkému pápežovi „aktívnym zhromaždením, ktorý dáva návrhy a snaží sa o ich uskutočnenie“, vysvetlila televízia Rome Reports. Prvá žena na pozícii podsekretárky s hlasovacím právom je iste „novinka“, no v prvom rade dotvára kontext: „Františkov reformný program prechádza cez aktívne počúvanie Božieho ľudu a cez misiu, spoločenstvo a participáciu – a toto je hlavný príbeh.“

Sestra Nathalie Becquartová v roku 2015. Foto: wikimedia

Pozitívny náhľad na Synodu biskupov, ktorá je podľa televízie „najvyšším reprezentatívnym telesom v cirkvi“, odmieta novinár Sandro Magister, lebo žiadna z pontifexových veľkých synod vraj nefunguje. Biskupské zhromaždenie o mladých a o Amazónii nič nevyriešili, zatiaľ čo Synoda o rodine „bola drzo riadená zhora nadol“. Publicista si neberie servítku pred ústa: „František je najautokratickejší pápež posledného storočia, ktorý najviac inklinuje k tomu, že všetko robí a ničí sám, aj keď stále požaduje synodálnu vládu cirkvi.“

Pontifikova synodalita vraj protestantizuje a rozdeľuje katolícku cirkev

Rímsky biskup vyzýva k synode aj talianskych biskupov, no tí sa vyjadrujú vyhýbavo, upozornil žurnalista. Pontifika navyše „znepokojuje“ nemecká synoda smerujúca „priamo k schizme“, lebo si vzala jeho slová o otvorenosti a synodalite až príliš k srdcu, varoval nestor vatikanistov. Nemeckí preláti totiž debatujú o „výbušných“ otázkach – jednoducho povedané – o „sexe, ženách a moci“.

Väčšinovú podporu v tomto zhromaždení získavajú „radikálna demokratizácia štruktúry katolíckej cirkvi“, možné „prijímanie ženatých mužov a žien do reholí a priama voľba biskupov“, napísal Sandro Magister.

Kardináli a biskupi počas Synody o rodine. Foto: Bohumil Petrík/CNA

V tejto súvislosti poslala skupina talianskych katolíkov otvorený list biskupom nemeckej cirkvi. Vyjadrila obavy o ich „Synodálnej ceste“, ktorá „nevyhnutne povedie k ďalšej schizme, či už sa formálne vyhlási, alebo zostane pri absencii formálneho vyhlásenia, pretože jedin(ečn)á Cirkev nemôže mať dve rôzne doktríny.“

Katolícki lídri najpočetnejšej európskej krajiny „sa neusilujú o urýchlené prispôsobenie učenia Cirkvi dominantnému svetonázoru“, odpovedal znepokojeným Talianom istý Michael Karger. Píše, že prebiehajúce diskusie v tamojšej synode chcú „v jednote s Apoštolským stolcom a univerzálnou Cirkvou prehĺbiť Magistérium Cirkvi“. Odosielateľ listu podčiarkol, že „hľadanie spoločných krokov na podporu kresťanského svedectva“ vychádza „zo základných potrieb“.

Sandro Magister však pripomenul citát predsedu Nemeckej biskupskej konferencie Georga Bätzinga. V rozhovore pre mesačník Herder Korrespondenz sa ho novinár pýtal na výhrady pápeža voči „Synodálnej ceste“, na čo prelát reagoval: „Nemali by sme sa zastaviť pri každom výroku pápeža na každej jednej audiencii.“

Sandro Magister. Foto: screenshot/rai

Tieto slová podľa Magistera dosvedčujú, že takáto synodalita ničí Františkov pontifikát a rozdeľuje a protestantizuje cirkev. Najbližšia synoda biskupov v roku 2022 pritom bude práve o synodalite.

Vatikanizácia Svätej stolice pokračuje napriek pápežovej reforme

Pápež taktiež ohlásil úpravu vatikánskej justície: umožní skrátenie výkonu trestu a zavádza možnosť verejnoprospešných prác či dobrovoľníctva pre odsúdenú osobu. Rovnako sa ruší kontumačný proces, teda (od)súdenie obžalovanej osoby v jej neprítomnosti v oprávnených prípadoch. Má ísť o reakciu na kritiku vatikánskeho súdnictva, ktorá sa nedávno objavovala aj v súvise s talianskou občiankou, ktorú miništát predvolal pred súd.

K inováciám justície však došlo už skôr. Vatikánske vydavateľstvo vôbec po prvý raz vydalo svoj kompletný trestný zákonník. S nárastom súdnych procesov publikáciu uvítali vatikanisti i advokáti. V januári za hriech proti siedmemu prikázaniu odsúdili bývalého šéfa takzvanej Vatikánskej banky. Prvý raz tým pápežovi sudcovia aplikovali predpis, ktorým sa legislatíva európskej monarchie prispôsobila medzinárodným štandardom proti praniu špinavých peňazí.

Vo vnútri vatikánskeho súdu. Foto: Bohumil Petrík/CNA

Denník Il Foglio tiež poukázal na vatikanizáciu Svätej stolice, teda na oslabenie jej medzinárodného postavenia, ktoré klesá kvôli jej „zoštátneniu“ s pomocou nedokonalého súdnictva. Aj keď o tom písal autor pod pseudonymom a opisované fakty neboli systematicky analyzované, sú založené na otvorených zdrojoch a zverejnené v serióznom médiu, súdi vatikanista talianskeho portálu Acistampa. Už v minulosti varoval pred posilňovaním Vatikánskeho mestského štátu na úkor Svätej stolice, ktorú má v skutočnosti chrániť a dať jej bezpečné zázemie konať na svetovej scéne.

Periodikum poukazuje na „nedôveru v koncept spravodlivosti pápeža Františka,“ lebo zdanlivo zasahuje osoby a pracuje mechanicky, „a predsa chráni priateľov“, podčiarkol novinár.

Ako príklad vraj slúži emeritný biskup argentínskeho Oránu – Gustavo Zanchetta. Ten je „duchovný syn“ pontifika, s ktorým ho spája „veľmi blízky vzťah“, napísalo argentínske médium Perfil. Rímsky biskup svojmu krajanovi pridelil funkciu vo Vatikáne, ktorú vraj dočasne suspendovali, lebo Zanchettu obžalovali zo sprenevery a sexuálneho zneužívania v Argentíne.

Aj preto denník Il Foglio opäť vyvolal otázky odhaľujúce „skrachovanú vnútornú správu“ vo Vatikáne. Tú maskuje „nový naratív, ktorý však nemôže obstáť v skúške času,“ vystríha.

Citát týždňa

Citát týždňa vyslovil vatikanista Sandro Magister o zmienenej synodalite. Keďže dnes uplynie 20 rokov od kreovania Jorgeho Bergoglia za kardinála, nie je to pekný „vinš“ pre pontifexa: „Pre Františka taká drahá synodalita v skutočnosti ničí jeho pontifikát a rozdeľuje katolícku cirkev, prispôsobuje ju protestantizmu, ktorý v Nemecku už dosiahol veľmi, veľmi pokročilé štádium.“


Ďalšie články