Závislosť na pornografii rastie a spoločne s ňou počet rozbitých vzťahov a rodín. Všadeprítomná pornografia devalvuje sexualitu, potrebná je cenzúra a osveta, ktoré však nemajú mediálny priestor. Generácie mladých vyrastajú bez hodnôt a nevedia si vybudovať funkčné vzťahy, hovorí sexuologička Dana Šedivá.

Stále počúvame tvrdenie, že na pornografii nie je nič zlé, robia to dobrovoľne dospelí ľudia. Iní ju zase dobrovoľne pozerajú a pritom za to často ani neplatia. 

Každá minca má dve strany. Pornografia je dnes nepochybne celospoločenský fenomén. Masové rozšírenie prinieslo otázky jej dopadu na myslenie a správanie ľudí. Polemizuje sa o dosahoch na partnerské vzťahy, citovú prázdnotu, vzorce sledovania pornografických materiálov až po zaradenie nových diagnostických kategórií v súvislosti s konzumovaním pornografie.

V súčasných klasifikačných systémoch nie je problematika nadmerného sledovania pornografie vymedzená, výskumné dôkazy sa iba zbierajú.  Napriek tomu čoraz viac odborníkov upozorňuje, že konzum pornografie môže byť u istých jedincov problematický. Hovorí sa o závislosti na pornografii. My, klinici, vieme, že existuje určitá časť ľudí, ktorí majú na báze pornografie rozbité vzťahy a majú príznaky, ktoré kopírujú iné nelátkové závislosti, napríklad gambling. Mnoho ľudí hrá automaty, ale časť z nich tomu prepadá a to isté platí aj o pornografii. Zatiaľ nie je prijatý všeobecne platný model, ktorý by vysvetľoval, čo je príčinou skutočnosti, že sa niektorí ľudia nevedia odlepiť od pornografie.

Najnovšie autorské články