Závislosť na pornografii rastie a spoločne s ňou počet rozbitých vzťahov a rodín. Všadeprítomná pornografia devalvuje sexualitu, potrebná je cenzúra a osveta, ktoré však nemajú mediálny priestor. Generácie mladých vyrastajú bez hodnôt a nevedia si vybudovať funkčné vzťahy, hovorí sexuologička Dana Šedivá.

Stále počúvame tvrdenie, že na pornografii nie je nič zlé, robia to dobrovoľne dospelí ľudia. Iní ju zase dobrovoľne pozerajú a pritom za to často ani neplatia. 

Každá minca má dve strany. Pornografia je dnes nepochybne celospoločenský fenomén. Masové rozšírenie prinieslo otázky jej dopadu na myslenie a správanie ľudí. Polemizuje sa o dosahoch na partnerské vzťahy, citovú prázdnotu, vzorce sledovania pornografických materiálov až po zaradenie nových diagnostických kategórií v súvislosti s konzumovaním pornografie.

V súčasných klasifikačných systémoch nie je problematika nadmerného sledovania pornografie vymedzená, výskumné dôkazy sa iba zbierajú.  Napriek tomu čoraz viac odborníkov upozorňuje, že konzum pornografie môže byť u istých jedincov problematický. Hovorí sa o závislosti na pornografii. My, klinici, vieme, že existuje určitá časť ľudí, ktorí majú na báze pornografie rozbité vzťahy a majú príznaky, ktoré kopírujú iné nelátkové závislosti, napríklad gambling. Mnoho ľudí hrá automaty, ale časť z nich tomu prepadá a to isté platí aj o pornografii. Zatiaľ nie je prijatý všeobecne platný model, ktorý by vysvetľoval, čo je príčinou skutočnosti, že sa niektorí ľudia nevedia odlepiť od pornografie.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.