Dnes 13. februára uplynulo 100 rokov od vysviacky prvých slovenských biskupov v Československu. V roku 1921 v nitrianskom kostole sv. Ladislava sa biskupmi stali Karol Kmeťko pre Nitru, Marián Blaha pre Banskú Bystricu a Ján Vojtaššák pre Spiš. Vysvätil ich apoštolský nuncius Clemente Micara. Slovenská pošta si storočnicu pripomína špeciálnou poštovou známkou.

Bola to „udalosť nádeje“, lebo po prvý raz „sa na pôde vtedajšej Československej republiky stali biskupmi Slováci, pochádzajúci z nižších vrstiev,“ vysvetlil súčasný nitriansky biskup Viliam Judák.

„Katolíckych biskupov z územia dnešného Slovenska, ktorí sa aj hrdo hlásili za Slovákov, bolo viac, no Slovensko administratívne neexistovalo a bolo súčasťou Uhorska,“ podčiarkol kňaz Ján Vallo. Tým sa „ukončilo dvojročné provizórium duchovnej správy“ a začala sa nová éra lokálnej cirkvi. Bol to slávnostný okamih a popri tisícoch veriacich v nitrianskych uliciach sa jej zúčastnili aj predstavitelia štátu a kultúry z celého Československa:

„Vysviacka bola epochálnou a historicky významnou udalosťou pre celé Slovensko bez ohľadu na vierovyznanie,“ ako to pri tejto príležitosti vyjadril správca Matice slovenskej, evanjelik Jozef Škultéty.

Keďže dovtedy na menovanie biskupov výrazne vplývala uhorská vláda, čím podporovala maďarizáciu, toto vysvätenie „bolo bodkou za starými cirkevnými pomermi v Uhorsku,“ spresnil historik Róbert Letz:

„Vysviacku troch slovenských biskupov treba chápať aj ako dôležitý konsolidačný krok vo vzťahu štátu a cirkvi. V predchádzajúcich dvoch rokoch sa napriek silným proticirkevným náladám najmä v českej časti štátu nepodarilo presadiť odluku cirkvi od štátu. Ukázalo sa, že cesta konfrontácie a neporozumenia neprospieva ani štátu, ani cirkvi.“

Matičiar Blaha, misionár Kmeťko a obeť komunizmu Vojtaššák

Biskup Judák, ktorý je predseda Rady pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska, trojicu prelátov označil za budovateľov:

„Dokázali v zložitých podmienkach útokov proti Cirkvi obhájiť právo katolíkov na slobodný život a postaviť kresťanské hodnoty na pevný základ. Všetci traja biskupi podporovali kvalitnú výchovu kňazstva, rehole, katolícke spolky, ľudové misie, exercície pre laikov a tlač.“

Karol Kmeťko podporoval misie a vydal aj knihu Svetové misie. Aj vďaka nemu sa Slováci vzhľadom na počet obyvateľov stali „popredným národom, ktorý obetoval na misie a dal Cirkvi veľký počet misionárov“, zdôraznil biskup Judák. Ján Vojtaššák, ktorý spolu s Karolom Kmeťkom podpísal protiuhorskú Martinskú deklaráciu, podporoval charitu a vzdelanie učiteľov. O spišskom biskupovi, ktorého neskôr odsúdil komunistický režim, pred niekoľkými rokmi natočili v Taliansku film I Giorni dei Barbari (Barbarské dni), ktorý premietali aj vo Vatikáne. Marián Blaha podporoval umenie a bol tiež predsedom Matice slovenskej.

O „veľkom historickom význame“ vysviacky hovorí aj Slovenská pošta. Jubileum zvečnila špeciálnou poštovou známkou s vyobrazením týchto osôb. Zároveň pripravila obálku s pečiatkou, na ktorej je „biskupská mitra s nápisom NATIO SLOVACA EPPIS. SLOVACIS 1921 (národ slovenský biskupom slovenským 1921).“

Pri tejto príležitosti bude v nedeľu sláviť bohoslužbu v nitrianskom kostole sv. Ladislava sídelný biskup Viliam Judák. Omša o 11. hodine sa vysiela v priamom prenose a na jej konci požehná pamätnú tabuľu na fasáde chrámu doplnenú bronzovým reliéfom.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.