Katolícka cirkev si dnes pripomína 29. ročník Svetového dňa chorých. Na chorých a trpiacich zvlášť myslia v Lurdoch, ale aj na Slovensku.

Pápež František vo svojom posolstve s témou „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Matúš 23, 8)“ zdôraznil, že „choroba prináša otázku zmyslu“ aj to, že zdravie je „primárne spoločné dobro“.

„Choroba prináša otázku zmyslu, s ktorou sa vo viere obraciame na Boha: otázku ohľadom nového zmyslu a nového smeru života, na ktorú niekedy nedokážeme hneď nájsť odpoveď. Ani naši priatelia a príbuzní nám nie vždy dokážu pri tomto namáhavom hľadaní pomôcť,“ vysvetľuje pontifik v príslušnom posolstve, pod ktorým sa podpísal koncom minulého roku.

Pápež vyzdvihol význam „bratskej solidarity“ prejavujúcej sa v rôznej službe zameranej „na pomoc našim blížnym“, pričom terapia si vyžaduje vzťah, vďaka ktorému sprevádzame chorých v uzdravovaní.

Rímsky biskup podčiarkol, že „choroba má vždy viac ako len jednu tvár: má tvár všetkých chorých aj tých, čo sa cítia prehliadaní, vylúčení; obetí sociálnych nespravodlivostí popierajúcich ich základné práva“. Globálna pandémia na to podľa neho poukázala a odhalila aj nedostatky a neefektívnosť zdravotníckych systémov.

„Pápež nám pripomína, že naším prvým záväzkom ako pokrstených je posväcovať sa, snažiť sa byť ako Ježiš… a aby sme sa podieľali na histórii a potrebách druhého,“ povedal riaditeľ nemocnice v Casorii neďaleko Neapola Carlo Mangione.

Na dnešných „oslávencov“ myslia tiež v mariánskej svätyni Lurdy vo Francúzsku, kde sa 11. februára 1858 Bernadette Soubirousovej mala prvý raz zjaviť Panna Mária. Náboženské obrady z tohto miesta sprostredkúva niekoľko kresťanských televízií.

Svetový deň chorých na Slovensku

Na chorých, trpiacich aj na lekárov, zdravotníkov a iné profesie, ktoré sa o nich starajú, nezabudli ani biskupi na Slovensku.

Nitriansky biskup Viliam Judák poďakoval zdravotníckym profesiám a dobrovoľníkom za obetavú službu vo svete, kde často vidíme, ako sa „človek človeku stáva vlkom“. Podľa neho ukazujú, že „človek môže a dokáže byť druhému záchranou – aj v zmysle slov nemeckej spisovateľky Gertrudy von Le Fortovej: „Ľudská láska je jediným dôkazom Boha, ktorý je dnešný svet ochotný prijať.“

Košický arcibiskup Bernard Bober pochválil angažovaných kňazov, ktorí sa stali „svetlom nádeje v preťažených nemocniciach“. Podľa neho „zobrali vážne znamenia čias“ a „nebáli sa vyjsť na perifériu, do reality ľudského utrpenia a bolesti“. Je to „ťažká a únavná“ služba, no „istá cesta posväcovania“, lebo sami potvrdili, že sa nestretávajú „iba s krížom a ťažkosťami, ale i s povzbudivými obráteniami a príkladnou vierou“. Toto ich podľa arcibiskupa „posilňuje a uisťuje v presvedčení“, že táto „služba je potrebná a užitočná.“

Tematický videopríhovor zverejnil vladyka Cyril Vasiľ a trnavský arcibiskup Ján Orosch v krátkom liste ocenil prácu kňazov slúžiacich v nemocniciach, sociálnych zariadeniach a v charite.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.