Slovo podnikateľ pre divokú privatizáciu, komunistických funkcionárov či eštébákov, ktorí mali kontakty a peniaze na rozbeh biznisu, a rôznym podvodníkom nadobudlo negatívny podtón. Napriek tomu existuje mnoho férových podnikateľov s dobrými úmyslami a firmami, ktoré sú na prospech nielen im, ale aj ostatným. Viacerí z nich sú súčasťou Spoločenstva kresťanských podnikateľov.

Biblická kultúra

Existujú rôzne definície slova kultúra. Pre nás v tejto chvíli postačí, že ide o spôsob chápania sveta, jeho princípov a fungovania a na základe toho spôsob života, určujúce hodnoty a činy. 

Pod slovom biblická myslím nielen poznanie biblických textov či poznanie vyznania viery, ale osobné prijatie transformujúcej sily Božieho slova. Nerobíme to, čo iba formálne poznáme, ale robíme to, čím je zasiahnuté naše vnútro (biblicky “srdce”). Týka sa to celého nášho života, a teda aj oblasti podnikania.

Sociológ Max Weber na začiatku 20. storočia presvedčivým spôsobom poukázal na vplyv viery na podnikanie. Kresťanstvo všeobecne malo obrovský vplyv na rozvoj vzdelanosti, vedy však i podnikania. Posledných minimálne dvetisíc rokov ukázalo, že život podľa Božieho slova prináša pozitívny vplyv na človeka, ale i na celú spoločnosť. To, čomu veríme, nás ovplyvňuje. Čomu vlastne veria podnikatelia, ktorých sme spomenuli hneď v úvode?

Max Weber. Foto: wikimedia

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.