Aktivisti vyzývajú ľudí, aby sa v referende nehlásili k vierovyznaniu. Od deklarovaného postoja „bez vyznania“ v ľudovom cenze si iniciatíva sľubuje menej peňazí pre cirkvi a viac pre zdravotníctvo či školstvo.

Občianske združenie Ethos, ktoré sa venuje šíreniu sekularizačných hodnôt, spustilo referendovú kampaň bezvyznania.sk. Apelujú na ľudí, aby sa počas blížiaceho sa referenda nehlásili k vyznaniu „zo zvyku“, keďže cirkvi tak dostanú priveľa peňazí zo štátneho rozpočtu.

Iniciatíva reaguje na zmeny v zákone o financovaní cirkví. Dotácie sú už viazané aj na počet ľudí, ktorí sa k cirkvám hlásia a svoju príslušnosť k náboženskej spoločnosti uvedú v sčítaní obyvateľov. „Práve to sú dôvody, prečo cirkvi pripisujú výsledkom sčítania veľký význam,“ píšu autori výzvy. „Katolícki biskupi píšu pastierske listy, ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim ,ovečky’ prihlásili.“

Iniciatíva spustila zbierku na platforme ľudiaľuďom.sk. K dnešnému dňu vyzbierali približne 900 eur od vyše štyroch desiatok darcov. Niektorí podporovatelia k darovanej sume pripájajú aj odkazy, napríklad: „Preč so štátom podporovaným bludárstvom. Haleluja!“ Lídri iniciatívy uvádzajú, že za vyzbierané peniaze si vo februári prenajali niekoľko billboardov.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.