Aktivisti vyzývajú ľudí, aby sa v referende nehlásili k vierovyznaniu. Od deklarovaného postoja „bez vyznania“ v ľudovom cenze si iniciatíva sľubuje menej peňazí pre cirkvi a viac pre zdravotníctvo či školstvo.

Občianske združenie Ethos, ktoré sa venuje šíreniu sekularizačných hodnôt, spustilo referendovú kampaň bezvyznania.sk. Apelujú na ľudí, aby sa počas blížiaceho sa referenda nehlásili k vyznaniu „zo zvyku“, keďže cirkvi tak dostanú priveľa peňazí zo štátneho rozpočtu.

Iniciatíva reaguje na zmeny v zákone o financovaní cirkví. Dotácie sú už viazané aj na počet ľudí, ktorí sa k cirkvám hlásia a svoju príslušnosť k náboženskej spoločnosti uvedú v sčítaní obyvateľov. „Práve to sú dôvody, prečo cirkvi pripisujú výsledkom sčítania veľký význam,“ píšu autori výzvy. „Katolícki biskupi píšu pastierske listy, ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim ,ovečky’ prihlásili.“

Iniciatíva spustila zbierku na platforme ľudiaľuďom.sk. K dnešnému dňu vyzbierali približne 900 eur od vyše štyroch desiatok darcov. Niektorí podporovatelia k darovanej sume pripájajú aj odkazy, napríklad: „Preč so štátom podporovaným bludárstvom. Haleluja!“ Lídri iniciatívy uvádzajú, že za vyzbierané peniaze si vo februári prenajali niekoľko billboardov.

Na jeden z nich na facebooku reagoval aj košický eparcha Milan Chautur. Pripomenul protiprávne zrušenie gréckokatolíckej cirkvi komunistami v 50. rokoch. „Rovnako si počína aj dnešný človek, ktorý odvrhol Boha a jeho zákon,“ reaguje Chautur. Iniciatívu prirovnáva k ateisticko-materialistickej propagande minulého režimu. „Tá sa dnes znova objavuje v rozličných ideologických obmenách, a to nielen s kosákom a kladivom, či ako žena-traktoristka.“ Vladyka Chautur sa odvoláva aj na Kristove slová: „Kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Autori výzvy však tvrdia, že ich apel smeruje najmä ľuďom, ktorí sa k viere hlásia zvykovo, keďže podľa nich biskupi tieto skupiny „zneužívajú“ na posilnenie ekonomickej a finančnej moci, keď sa napríklad pri zdôvodňovaní svojich postojov opierajú o dáta zo sčítania ľudu a miery ich ľudovej reprezentácie.  

V roku 2011 sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 62 percent obyvateľov. K evanjelickej 5,9 a gréckokatolíckej 3,9 percenta. Očakáva sa, že tento rok v sčítaní gréckokatolíci predbehnú evanjelikov a stanú sa druhým najsilnejším vierovyznaním na Slovensku.

„Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do politiky, tvorby zákonov a do práv iných ľudí. Budú si stále viac a viac nárokovať neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a podobne,“ píše sa vo výzve.

Skutočnosť je podstatne iná. Pre menšie cirkvi môže byť významnejší prepad v počte prihlásených veriacich vážnym ekonomickým problémom. Môže to mať priamy dopad na sociálne a charitatívne aktivity cirkví, resp. správu majetku a beztak nízke platy v cirkvách a náboženských denomináciách. Niektoré cirkvi totiž nemajú dostatok zdrojov ani na pokrytie zvýšených nákladov na minimálnu mzdu. Upozornil na to v rozhovore pre Štandard evanjelický biskup Ján Hroboň. Ak by k tomu došlo, nebude veľa víťazov, skôr mnoho porazených.

Ľudový cenzus, ktorý sa koná každých desať rokov, prebehne od 15. februára a potrvá do konca marca. Najmä pre starších ľudí, ktorí potrebujú asistenciu, bude sčítanie predĺžené do konca októbra. Národné sčítania prebehnú vo všetkých členských krajinách Európskej únie naraz, Maďarsko sa rozhodlo cenzus posunúť na ďalší rok.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.