Minister školstva Branislav Gröhling navrhuje výraznú liberalizáciu vzdelávacieho systému, konzervatívne organizácie začínajú zberať podpisy proti novele.

LGBT aktivisti sa už dlhšiu dobu dožadujú, aby transgender osoby mali možnosť úplne utajiť svoje skutočné pohlavie. Teraz im vychádza v ústrety minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý v novele školského zákona navrhuje spätne vydávať potvrdenia o absolvovaní školy, v ktorých bude zmenené pohlavie absolventa (pri vysokých školách už bola takáto zmena presadená v roku 2018 za premiérovania Petra Pellegriniho).

Pre úplnosť uveďme, že materiál zavádza aj celkom nový princíp inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti. Tieto pojmy nie sú v zákone dostatočne definované, čo môže byť problém, pretože v západných krajinách sa používajú na vytváranie tlaku na školy, aby rešpektovali transgenderizmus detí a správali sa k nim, ako keby boli opačného pohlavia, a to niekedy aj bez vedomia rodičov.

Okrem toho novela navrhuje výraznú liberalizáciu vzdelávacieho systému. Jednak v tom, že alternatívne vzdelávacie programy nemajú viac byť pred ich schválením overené v praxi (tzv. experimentálne overovanie), čiže hrozí, že sa do škôl oveľa ľahšie dostanú programy, ktoré v praxi nebudú dobre fungovať, alebo ktoré majú skryté vady, ako napríklad sektárske alebo ideologické pozadie.

Branislav Gröhling. Foto: Martin Baumann/TASR
Najnovšie autorské články