Už je to tu. Biden posilňuje zahraničnú LGBTQ agendu. Hrozí sankciami a vízami

143978842_116623623747508_5402807449346455241_o Foto: Joe Biden/FB

Amerika sa má aktívnejšie zapájať do boja za agendu LGBTQ komunity vo svete. Možné sú finančné sankcie aj obmedzenie vydávania víz.

Prezident Biden, ktorý počas kampane hovoril, že chce zastaviť kultúrne vojny v Amerike, ich práve ide rozšíriť na celý svet. A jeho najväčšími obeťami budú niektorí najbližší spojenci Spojených štátov.

Bidenova Amerika práve prijala niekoľkostranové vyše 1 300 slov dlhé Memorandum, ktorým ide „bojovať proti diskriminácii, homofóbii, transfóbii a intolerancii na základe postavenia alebo správania LGBTQI+“ vo svete. Túto komunitu a jej agendu bude podporovať (promote) a jej oponentov trestať a sankcionovať. Nový americký prezident nariadil zrušenie všetkých politík a rozhodnutí prezidenta Trumpa, ktoré nie sú v súlade s týmto Memorandom.

Najskôr však krátky návrat do minulosti. Boli časy, keď Amerika inšpirovala svet ideálmi slobody a hodnotami západnej civilizácie, z ktorých táto krajina náboženských pútnikov vyrástla. Americkí prezidenti zvykli hovoriť o význame náboženstva, kresťanstva zvlášť. Každý prejav končil odkazom na Boha, Boh sa spomínal v školách, v budovách súdov, politici aj svedkovia prisahali na Bibliu, odkaz na náboženské usporiadanie sveta bol prítomný dokonca na amerických bankovkách. Americká politika v týchto otázkach vysielala v poslednej tretine 20. storočia iné signály ako Hollywood. Tá doba je dávno preč. Boh sa vytratil z verejných priestranstiev, sochy odkazujúce na Desatoro a iné symboly boli odstránené a nič na tom nemení, že niektorí starší politici ho zo zvyku ešte spomenú v závere svojich prejavov alebo že nápis In God We Trust je ešte stále súčasťou súdnych budov. Amerika sa zmenila.

Prezident Biden s viceprezidentkou Harrisovou a vedením demokratickej strany v Kongrese. Foto: Biden/FB

No zmenili sa najmä Američania. Veľká časť z nich. Takmer 23 percent Američanov, najvyššie percento v dejinách tohto národa, sa nehlási k žiadnej viere. Pričom veľká časť kresťanov, ktorí stále tvoria väčšinových 70 percent populácie (katolíci tvoria 20,8 percenta), sa sekularizovala, zvlášť to platí pre tzv. mainline protestantov, ne-evanjelikálnych protestantov. Výrazne sa to však týka aj amerických katolíkov a ďalších cirkví a denominácií.

Bidenova politika má svoje zázemie a podporu práve tu. Ale Biden sám, tento vzor talianskej politickej kariéry, kde je moc a kariéra dôležitejšia ako hodnoty, si zaslúži ešte jedno pripomenutie.

Jedným z posledných záchvevov starej politiky bol federálny zákon s názvom Zákon na ochranu zákona o manželstve (Defense of Marriage Act, skrátene DOMA), ktorý americký Kongres schválil v roku 1996. V Senáte zaň hlasovalo 85 senátorov, proti bolo 14, v Snemovni reprezentantov 362 za a 47 proti. Zákon podpísal vtedajší prezident Bill Clinton. Bola to ale už doba zápasu, republikáni predložili zákon preto, že časť Ameriky sa začala radikalizovať a presadzovať hollywoodsku politiku a chceli tiež sťažiť situáciu Billovi Clintonovi pri znovuzvolení, keďže on sa chcel tejto téme vyhnúť. Clinton bol však len predzvesť toho, čo malo prísť. On sám ešte zákon podpísal, dnešný prezident a vtedajší senátor Biden zaň dokonca hlasoval. Odvtedy nezostal kameň na kameni. Zmenu zavŕšili dve rozhodnutia amerického Najvyššieho súdu (2013, 2015), zmenila sa americká verejná mienka, upadla návštevnosť kostolov. A ako to už v Amerike býva, to, čomu veria doma, aktívne presadzujú po celom svete.

Rozdiel (a zásadný) je v tom, že dnes to nie je ideál slobody, ale rovnosti. A neodkazuje na náboženstvo a hodnoty kresťanstva, ale búri sa proti jeho tradíciám a hodnotám. Ale robí to s rovnakým zapálením, ako keby hlásal evanjelium. Kedysi dávno, uprostred 19. storočia, na toto riziko upozorňoval Alexis de Tocqueville, ktorý predpokladal, že americký národ zmení priority.

S ministrom zahraničných vecí Blinkenom a viceprezidentkou Harrisovou. Foto: Biden/FB

Nové Memorandum
Teraz sa presuňme do Washingtonu, píše sa 4. február 2021, vo vyhlásení prezidenta Bidena je napísané: „Ku všetkým ľudským bytostiam by sa malo pristupovať s rešpektom a s dôstojnosťou a malo by im byť umožnené žiť bez strachu, odhliadnuc od toho, kým sú a koho milujú.“

V samotných slovách, ktoré sme citovali vyššie, nie je problém, sú úplne pravdivé. Problém je, že týmito slovami sa presadzuje radikálna ideologická agenda, ktorá spochybňuje rodinu a manželstvo, najnovšie aj biológiu. V mene ideológie rovnosti. V našej časti Európy takéto slovné klamy poznáme, veď ľudová demokracia nemala nič spoločné s demokraciou ani ľudom, boj proti chudobe bol tiež úplne iným bojom, proti istej vrstve obyvateľstva, ktorú štát okradol o majetok. Hayek neskôr takéto ideologické konštrukcie nazval weasel words, slová, ktoré ako lasičky vysajú ich pravý obsah. Presne o tom je aj Bidenovo memorandum.

Píše sa v ňom: „USA patria na čelo tohto zápasu – vystúpiť a stáť pevne za našimi najdrahšími hodnotami, v ktoré veríme. Bude politikou Spojených štátov usilovať sa ukončiť násilie a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, genderovej identity alebo genderového prejavu alebo sexuálnych prejavov (sex characteristics) a ukázať svetu silu nášho príkladu v oblasti presadzovania ľudských práv osôb LGBTQI+ po celom svete.“

Memorandum vychádza zo smernice z roku 2011 prijatej za vlády exprezidenta Baracka Obamu, v ktorej Biden zastával funkciu viceprezidenta. Ide však ďalej, ako sme boli doteraz zvyknutí. Prezident nariaďuje americkým ambasádam a agentúram pôsobiacim v zahraničí, aby sa aktívnejšie zapájali do boja za politickú agendu LGBTQ komunity.

A nepôjde len o viac peňazí na kampane, ale aj o viac sankcií, hrozieb a postihov. Jedným zo spôsobov je aj uvalenie finančných sankcií či obmedzenie vydávania víz v prípade, že vlády jednotlivých krajín porušujú práva svojich LGBTQ občanov.

Foto: Biden/FB

Zastavme sa na moment a predstavme si niektoré krajiny, ktoré sa môžu dostať do problémov. Nechajme bokom arabský svet. Akú politiku bude asi presadzovať katolícky prezident Biden voči štátu Vatikán? Tu asi Biden nebude držať v ruke ruženec. A akú politiku bude presadzovať voči svojmu najdôležitejšiemu a najoddanejšiemu spojencovi vo východnej Európe, Poľsku?

Američania nechcú len trestať, ale aj viac kádrovať. Prezidentské nariadenie apeluje na americké ministerstvo zahraničných vecí, aby do svojich výročných správ o ľudských právach zahŕňalo aj správy o násilí, diskriminácii a zákonoch namierených proti príslušníkom komunity LGBTQ. Každý, kto pozná, s akou ideologickou predpojatosťou a politickou necitlivosťou Američania kritizovali v náboženských otázkach krajiny ako Slovensko, tuší, čo nás bude čakať teraz, v čase katolíckeho prezidenta Bidena, ktorý chcel spájať polarizovaný svet a Ameriku. Čaká nás ideologický tlak a zvýšená polarizácia, osočovanie a financovanie kampaní proti ľuďom (často kresťanom), ktorí si myslia to isté, za čo senátor Biden zdvihol ruku v roku 1996. Že manželstvo je vzťahom muža a ženy a dieťa nemá byť predmetom sociálnych experimentov.

A bude horšie

Je to len začiatok. To nepodsúva autor tohto textu, ale odkazuje samotný prezident. Po rozhodnutí prezidenta, ktorý ako tzv. executive order podpísal Biden hneď v prvý deň v úrade, kde sa hovorí o gender pravidlách, po podpore podpory a financovania potratov po svete, prišiel s Memorandom. Počas prvých 100 dní v úrade, ako znovu potvrdila jeho hovorkyňa Jen Psakiová, chce Biden schváliť a podpísať Zákon o rovnosti (Equality Act), ktorý má predstavovať jeden z vrcholov gender a protirodinnej agendy vo svete. Je otázkou, do akej miery a ako bude otvorene bojovať proti cirkvi.

Zažili sme svet, keď bola Amerika najbohatším štátom a viedla slobodný svet. Čoraz viac sa približujeme k inému svetu, keď bude najbohatším štátom totalitná Čína a Amerika bude zápalisto bojovať s hodnotami kresťanstva a západnej civilizácie. Katolícky prezident Joe Biden nás k nemu približuje viac ako akýkoľvek jeho liberálny predchodca.


Ďalšie články