Po sochách a školách prichádzajú na rad mená vojenskej techniky. V USA sa už dlhšie tlačí na väčšiu diverzitu aj vymazávanie názvov a vecí, ktoré sú považované za problematické. Za týmto účelom vznikajú konkrétne pracovné skupiny.  

Námorníctvo Spojených štátov amerických sa v súčasnosti zaoberá premenovávaním niektorých kusov techniky. Ide o iniciatívu novej pracovnej skupiny v rámci námorníctva, ktorá sa snaží zlepšiť „rozmanitosť“ tejto časti amerického vojska.

K týmto krokom má patriť aj premenovanie vojnových lodí, ktoré podľa komisie nesú meno po problematických postavách amerických dejín. Inak povedané, ide o názvy asociované s americkým Juhom či „rasistickými, urážlivými alebo kultúrne necitlivými osobami, udalosťami či jazykmi.“

Viac ako 140-stranový dokument presne nešpecifikuje, aké plavidlá by sa mohli stať obeťou politicky korektného lúču. Existujú však viaceré tipy, o aké lode zrejme pôjde. Jednou z nich je lietadlová loď USS John C. Stennis, pomenovaná po americkom senátorovi rovnakého mena.

Senátor John Stennis (1901-1995) bol demokrat, v Senáte pôsobil dlhých 41 rokov. Foto: wikimedia




Najnovšie autorské články