Katolíci si na dnešný sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice, pripomínajú už 25. ročník Dňa zasväteného života. Pápež František pri tejto príležitosti slávi podvečer bohoslužbu v Bazilike sv. Petra spolu s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života.

„Buďte Samaritánmi dnešnej doby, prekonajte pokušenie vzdať sa a plakať nad sebou alebo zatvárať oči pred bolesťou, utrpením, chudobou toľkých mužov a žien, toľkých národov.“ Takto povzbudili zasvätené osoby kardinál João Braz de Aviz a arcibiskup José Rodriguez Carballo, ktorí stoja na čele Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

liste, ktorý zverejnil denník L’Osservatore Romano, prefekt a tajomník vatikánskeho dikastéria píšu, že nová pápežova encyklika Fratelli tutti je „vzácny dar pre každú formu zasväteného života“, kde „možno nájsť korene proroctva“.

Keďže pozýva spoločne konať aj snívať o bratstve a sociálnom priateľstve, zasvätené osoby majú „dať túto encykliku do stredu svojho života, formácie a poslania.“ Ako ďalej pokračujú kardinál Aviz a arcibiskup Carballo, odteraz nemôžeme ignorovať túto pravdu: všetci sme bratia a sestry, ako sa napokon aj modlíme, možno nie s plným vedomím, v našom Otcovi, pretože „Bez otvorenosti voči Otcovi všetkých nemôžu existovať pádne a silné dôvody pre výzvu k bratstve (č. 272)“.

Arcibiskup Carballo. Foto: Bohumil Petrík/CNA

Pozývajú pustovníkov, mníchov a všetkých príslušníkov sekulárnych a náboženských inštitútov, aby „sprevádzali, transformovali a tvorili“, napríklad „projekty na podporu kultúry stretnutia a dialógu medzi národmi a rôznymi generáciami“.

Predstavitelia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života na záver zasvätené osoby vyzvali, aby sa v nich „posilnila živá a láskavá viera, istá a radostná nádej, pokorná a aktívna láska.“

Deň zasväteného života na Slovensku

Dnešným oslávencom sa prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri Konferencii biskupov Slovenska. Upozornil, že globálna pandémia čínskeho vírusu sa dotkla všetkých ľudí a ukázala nevyhnutnosť zrieknutia sa, čo je podľa arcibiskupa základom zasväteného života:

„Boli sme nútení zriecť sa množstva vecí a aktivít, ktoré sme považovali za samozrejmé. Bolo to zrieknutie nariadené a vynútené situáciou. Pre nás (zasvätených, pozn. red.) je príležitosťou ozrejmiť sebe samým, ale i všetkým, ktorí vidia náš spôsob života, dôvody našej voľby, ktorá je tiež definovaná zrieknutím sa niečoho, čo je samozrejmé, dobré a neraz považované za nevyhnutné. Využime túto príležitosť a pripomeňme si naše sľuby.“

Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Václav Hypius osobám v reholiach a v zasvätenom stave vyjadril úprimnú blízkosť a hlboko ocenil dobro, „ktoré robíte všade tam, kde pôsobíte, aj v tomto neľahkom období pandémie“.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.