Podobne pesimisticky ako Slovensko sú na tom viaceré štáty Európskej únie. No sú aj svetlé prípady, hlavne v Škandinávii. Tam je viac optimistov, čo predznamenáva, že dopad pandémie na ich hospodárstvo bude miernejší.

Indikátor ekonomického sentimentu klesol na Slovensku v januári o 4,8 bodu a dosiahol hodnotu 80,6 bodu. Nadobudol tak najnižšiu hodnotu od júna minulého roka a značne sa vzdialil od úrovne z čias pred pandémiou koronavírusu. Toľko včerajšia správa Štatistického úradu SR.

Čo sa dá z týchto suchých čísel vyčítať? Zjednodušená súvislosť medzi indikátorom a vývojom ekonomiky predznamenáva, že Slovensko čaká výrazný prepad hospodárstva.

Indikátor ekonomického sentimentu odzrkadľuje na základe zisťovaní Štatistického úradu očakávania podnikateľov a spotrebiteľov, ako sa bude vyvíjať ich ekonomická situácia. Vyhodnocuje sa každý mesiac v štyroch oblastiach – v priemysle, stavebníctve, obchode, službách – a potom ešte medzi spotrebiteľmi. Hoci sa indikátor opiera o názory, očakávania respondentov, dokážeme pomerne dobre predpovedať reálnu situáciu v ekonomike.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.