Zakazovanie je zvyčajne znakom rozpadajúcich sa spoločností a začínajúcich totalitných systémov, pričom zbrane bývajú prvým kolieskom salámy občianskych práv, ktorým sa začína postupné krájanie, vraví Ľudovít Miklánek, ktorý je predsedom združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum.

Čo je Legis Telum, čomu sa venujete?

Sme občianske združenie, ktoré združuje občanov Slovenska, ktorí sú vlastníkmi strelných zbraní. Nie je to nutná podmienka na členstvo, ale 99 percent členov sú vlastníkmi a zaujímajú sa nejakým spôsobom, či tie zbrane budú mať a za akých podmienok ich budú môcť mať. Čiže, zaoberáme sa v prvom rade ochranou občianskych práv v tejto oblasti súkromného vlastníctva. A potom, samozrejme, k právam patrí aj zodpovednosť. Takže sa snažíme pôsobiť na poli práce s ľuďmi, aby si uvedomovali zodpovednosť pri vlastnení a manipulácii so zbraňou.

Takže sa venujete aj osvete.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.