Kresťanská únia spolu s hnutím Összefogás-Spolupatričnosť, ako iniciátori zmeny súhlasia s chystaným predĺžením mobilného sčítania obyvateľov. Štát by tak podľa nich dostal pravdivé a komplexné výsledky, od ktorých sa odvíja financovanie cirkví či menšín.

Asistované sčítanie by sa mohlo dať vykonať aj neskôr ako v čase sčítania obyvateľov, a to do konca októbra. Dôvodom je, aby sa v čase vrcholiacej pandémie predišlo ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19.

Vyplýva to z novely zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorú v dnes poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Pôvodný postup

Sčítanie sa uskutoční od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Pre koronakrízu a lockdown sa tentoraz udeje online. Každý môže navštíviť stránku www.scitanie.sk a zahlasovať pár kliknutiami.

Pre technicky menej zdatných malo byť pôvodne v každej obci zriadené kontaktné miesto, kde by obyvateľom pri registrácii pomáhali asistenti. K dispozícii mali byť aj mobilní asistenti, čo by doma navštevovali obyvateľov, ktorí by o to požiadali, a pomohli by im pri odovzdaní ich údajov.

Proti sčítaniu za pôvodných podmienok sa postavila Kresťanská únia a hnutie Összefogás-Spolupatričnosť. Pre Štandard uviedli, že sčítanie obyvateľstva takýmto spôsobom by si vyžiadalo výnimku z povinného lockdownu pre veľký počet ľudí, ktorí neovládajú prácu s počítačom a chceli by odovzdať údaje na úrade. Kritizovali aj možnosť mobilného sčítania, ktoré by podľa nich predstavovalo hrozbu nákazy pre starších ľudí.

Zároveň upozornili, že pozornosť ľudí a médií sa v súčasnosti sústreďuje na pandémiu. Preto sa dá predpokladať, že veľa ľudí by vôbec nehlasovalo a výsledky sčítania za 60 miliónov eur by sa znehodnotili.

Štatistický úrad prišiel so zmenou

Iniciatívu Kresťanskej únie a hnutia Összefogás-Spolupatričnosť podporili všetci vládni koaliční partneri okrem strany Za ľudí. Požiadali Štatistický úrad, aby inicioval zmenu zákona.

Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februára, počíta s tým, že by osoby, ktoré nie sú v stave samosčítať sa elektronickou formou, mali mať možnosť vykonať to aj pomocou asistentov.

Možnosť asistovaného sčítania by sa podľa novely zákona schválenej v prvom čítaní v Národnej rade mala zmeniť. Asistenti by sa mali vytiahnuť z prvého kola elektronického sčítania a presunúť do druhej časti, do takzvaného dosčítania, ktoré sa predĺži do konca októbra tohto roku. Cieľom má byť, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky. Zatiaľ by do 31. marca nemali asistenti k ľuďom chodiť.

Popri snahe vyhnúť sa znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania by sa malo zabrániť zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu.

Dobrá správa pre menšiny a cirkvi

Strany z iniciatívy s novelou zmenou zákona súhlasia. Poslankyňa Anna Záborská z Kresťanskej únie ocenila predĺženie času sčítania, pretože výsledky tak podľa nej budú kvalitné a komplexné.

„Aj financovanie cirkví a náboženských spoločností je naviazané na výsledky sčítania. Ak zo sčítania dostane štát skreslené a neúplné údaje, financovanie nielen cirkví, ale aj národnostných menšín i etnických skupín bude nespravodlivé a nebude odrážať realitu menšín a cirkví,“ uviedla Záborská.

Hnutie Összefogás-Spolupatričnosť upozornilo, že pred desiatimi rokmi, napriek významnej celoštátnej informačnej kampani a pozornosti spoločnosti, 11 percent ľudí neuviedlo svoje náboženské presvedčenie a 7 percent národnosť. Podľa hnutia hrozí riziko, že tohtoročné výsledky by boli ešte menej úplné ako údaje spred desiatich rokov.

„Preto vítame rozhodnutie vlády a parlamentu, ktoré týmto vychádza v ústrety aj menšinovým komunitám. Pre nás je kľúčové, aby sme zo sčítania získali hodnoverné a kvalitné dáta,“ povedal Szabolcs Mózes, predseda hnutia Összefogás-Spolupatričnosť.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.