Od začiatku roka pribudli do registra vylúčených osôb ďalšie tri skupiny, ktorým zakazujú účasť na hazardných hrách. Regulátor chce týmto krokom zabrániť úniku peňazí z rodín.

Register vylúčených osôb je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách.

Register funguje od roku 2019. Odvtedy sú v ňom osoby, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a ďalší, čo žijú s nimi v jednej domácnosti. Ďalej tí, ktorým diagnostikovali chorobu patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a dali súhlas so zapísaním do registra. Patria sem študenti vysokých škôl, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia. Zapísať sa sem môžu ľudia, ktorí o to sami požiadajú.

Od 1. januára 2021 do registra pribudli ľudia, ktorým súd uložil zákaz účasti na hazardných hrách. Ďalej osoby, ktorým bola súdom uložená povinnosť platiť výživné na nezaopatrené deti. Do tretej skupiny patria tí, voči ktorým sa začalo trestné stíhanie za trestný čin zanedbania povinnej výživy. Títo sa v registri síce ocitli už pri jeho vzniku v roku 2019, ale účinnosť na nich vzťahuje až teraz.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.