Od začiatku roka pribudli do registra vylúčených osôb ďalšie tri skupiny, ktorým zakazujú účasť na hazardných hrách. Regulátor chce týmto krokom zabrániť úniku peňazí z rodín.

Register vylúčených osôb je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách.

Register funguje od roku 2019. Odvtedy sú v ňom osoby, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a ďalší, čo žijú s nimi v jednej domácnosti. Ďalej tí, ktorým diagnostikovali chorobu patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a dali súhlas so zapísaním do registra. Patria sem študenti vysokých škôl, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia. Zapísať sa sem môžu ľudia, ktorí o to sami požiadajú.

Od 1. januára 2021 do registra pribudli ľudia, ktorým súd uložil zákaz účasti na hazardných hrách. Ďalej osoby, ktorým bola súdom uložená povinnosť platiť výživné na nezaopatrené deti. Do tretej skupiny patria tí, voči ktorým sa začalo trestné stíhanie za trestný čin zanedbania povinnej výživy. Títo sa v registri síce ocitli už pri jeho vzniku v roku 2019, ale účinnosť na nich vzťahuje až teraz.

Generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Peter Andrišin uviedol, že „rozšírením registra vylúčených osôb sa naďalej zvyšuje ochrana problematických skupín obyvateľstva“. Práve tie chce Úrad „chrániť pred negatívnymi dopadmi, ktoré môžu vyplývať z hrania hazardných hier a ktoré by sa mohli odraziť na kvalite ich života a sociálnom statuse ich rodín“.

Register sa môže ďalej rozrásť

Do 31. decembru 2020 bolo v Registri vylúčených osôb zapísaných 94-tisíc ľudí.

Údaje do registra poskytujú viaceré organizácie. V prípade spomínaných nových troch skupín sú poskytovateľmi dát súdy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo vnútra.

Podľa vyjadrenia Petra Beňu z dobrovoľnej občianskej iniciatívy Zastavme hazard z vlaňajšieho novembra je v registri niekoľko nedostatkov. Jedným z nich je, že sa v ňom nenachádzajú hráči, ktorí majú problém s hraním a nedostanú sa tam, kým sa nezapíšu z vlastnej vôle. Nie sú tam ani tí, čo vyhlásili osobný bankrot a je na nich uvalená exekúcia. O tieto body by mohli register v budúcnosti doplniť.

Čo znamená byť zapísaný v registri? Ak prídete do herne, pred vstupom sa preukážete občianskym preukazom, pomocou ktorého si overia, či nie ste zapísaný v registri. Podobnú skúsenosť potvrdila pre Štandard Lena, ktorá je študentkou vysokej školy a poberateľkou sociálneho štipendia. Keď chcela navštíviť herňu, do vnútra sa nedostala.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.