Dobšinského Čiernovlasý princ ožíva v komikse

mvd Čiernovlasý princ. Foto: archív Zuzany Jančovej

Sestry Jančové, s ktorými sme pred časom spravili rozhovor o ich tvorbe, majú nový komiks. Čiernovlasý princ vyšiel podľa predlohy rozprávky Pavla Dobšinského.

Príbehy Pavla Dobšinského sú u detí, ale aj u dospelých veľmi známe. Laktibrada, Popolvár najväčší na svete, Traja zhavranelí bratia, Lomidrevo či Soľ nad zlato pozná asi každý. Veľa z týchto príbehov majú už niekoľko svojich filmových, divadelných alebo iných podôb.

No nie všetky Dobšinského príbehy sú známe alebo neboli toľkokrát spracované. Jeden z takých príbehov si vybrali aj Jančové, ktoré spracovali príbeh Čiernovlasý princ podľa Dobšinského predlohy. „V tejto rozprávke sme videli potenciál na pokračovanie a priblíženie príbehu deťom pomocou komiksu. Dobšinského príbehy v nás vyvolávali pocit superhrdinskej tematiky,“ vysvetľuje inšpiráciu Ivana Jančová, scenáristka komiksu.

Ide o príbeh z kráľovstva, kde majú všetci červené vlasy, len princ ich má čierne. Preto ho v kráľovstve nevedia prijať. Vlastný otec ho posiela na miesto, kde mu vlasy majú zmeniť. Princ z kráľovstva odchádza na päť rokov. Jančové týmto nepriamo odkazujú aj na to, že ľudia si mnohokrát robia úsudky o druhých len na základe toho, ako vyzerajú. Na svete je veľa neznášanlivosti, či už pre náboženstvo, rasu, pohlavie a podobne. Ale ide len o povrchové veci, ktoré sú viditeľné očiam, to, akí v skutočnosti sú ostáva očiam skryté.

Ukážka komiksu Čiernovlasý princ. Foto: sestryjancove.sk

Ako v správnej rozprávke, tak aj tu nesmú chýbať postavy ako striga alebo drak, ale čo je odlišné od iných rozprávok, tieto postavy nie sú až také zlé, ako ich väčšina ľudí pozná. Prvý komiks má 32 strán, kde na 28 stranách sa scenáristka Ivana Jančová držala Dobšinského príbehu a na posledných 5 stranách už príbeh naberá iný rozmer. Princ odchádza z kráľovstva, lebo chce pomáhať druhým. Na svojej ceste stretne lišiaka Skoka, ktorému zachráni život. Obidvaja sa stávajú nesmrteľnými a idú spolu zachraňovať svet. 

Komiks Čiernovlasý princ bol vydaný v decembri 2020 a financovaný s podporou Ministerstva kultúry z programu Kultúra znevýhodnených skupín – Živá kultúra.

Výtlačky putovali do detských domovov – Detské centrum Trnie a Hriňová prostredníctvom Úradu práce a sociálnych veci vo Zvolene. Ďalšie výtlačky sa distribuovali členom Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v okrese Zvolen, vrátane detského divadelného krúžku Slnečnica zo Sliača. „Plánujeme ešte výtlačky rozdať do ďalších zariadení pre deti a domov sociálnych veci na Slovensku pre ústredie zväzu do Martina, ako náhle pominie pandemická situácia,“ povedala pre Štandard Ivana Jančová.

Pokračovanie komiksu sestry plánujú predbežne na leto 2021, ale už len v online podobe.


Ďalšie články