Nemusíme byť európska rarita alebo má azda u nás náboženská sloboda nižšiu ochranu ako vo Francúzsku, Nemecku či USA?

Pandémia, ktorú spoločne zažívame, prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. Mnoho kňazov pomáha v prvých líniách ako dobrovoľníci v nemocniciach. Ich snaha chrániť pozemský život je motivovaná aj snahou zachraňovať duše, ktoré sú nesmrteľné. Nie sme virtuálna e-cirkev, ale Cirkev s Telom a Krvou!

V katolíckom prostredí vznikla petícia, ktorá vyzvala vládu, aby už nikdy neprijímala absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania pre veriacich. Bez ohľadu na to, že signatári vyjadrili podporu vláde v každom dobrom opatrení, určite budú podrobení kritike. Ide o jednu z najžeravejších tém. Tým s chladnou hlavou, schopným racionálnej diskusie a zvažovania hodnôt podľa správneho hodnotového rebríčka (najlepšie podľa prikázaní zoradených Bohom od prvého po desiate) sú určené tieto argumenty.

Prečo absolútny zákaz bohoslužieb na Slovensko nepatrí?

Po prvé preto, že zákaz bohoslužieb a spovedania mnohým ľuďom vážne ohrozuje večný život a znevažuje nesmiernu hodnotu bohoslužieb v očiach veriacich.

Po druhé, nemusíme byť rarita v Európe.

Po tretie, ústavné súdy v západných krajinách označili zákazy bohoslužieb za protiústavné.

Po štvrté, na absolútny zákaz neexistujú preukázateľné závažné dôvody.

Nemusíme byť rarita

Sme bohužiaľ európska rarita. Aj iné krajiny chránia život, ale k absolútnemu zákazu bohoslužieb a spovedí pre veriacich v súčasnosti nepristúpili viaceré vyspelé krajiny Európy, napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Česko či Poľsko, hoci sú v podobnej ťažkej a niekedy aj ťažšej situácii.

Zákaz bohoslužieb je porušením práva

Vo viacerých krajinách (Francúzsko, Nemecko, USA) boli absolútne zákazy bohoslužieb pre veriacich zrušené ústavnými súdmi a autoritami ako neústavné zásahy do slobody vierovyznania.

Na zákaz bohoslužieb nie je dôvod

V Anglicku bezpečnosť náboženskej praxe cirkví potvrdila organizácia Public Health England (PHE) vo svojich súčasných odporúčaniach vláde, viac o tom píše biskup John Sherrington v tomto liste. Verejne uznáva výsledok veľkého úsilia vynaloženého mnohými ľuďmi pri implementácii postupov nariadených PHE, a tým pri vytváraní potrebných podmienok v kostoloch na ich bezpečné použitie.

Na Slovensku je táto situácia podobná. Cirkvi prijali všetky potrebné opatrenia a vďaka osobitnej povahe zabezpečili, že kostoly sa nestali vo významnom meradle nebezpečnými ohniskami šírenia epidémie. Opatrenia štátu ohľadom obmedzenia počtu veriacich boli veľmi prísne počas celého dlhého obdobia, preto následný absolútny zákaz verejného slávenia bohoslužieb nepriniesol žiadne merateľné zlepšenie epidemiologickej situácie.

Je priam nevyhnutné, aby všetci predstavitelia štátu, bez ohľadu na svoj svetonázor, ukazovali svojimi rozhodnutiami, že majú v úcte ústavné právo občanov vyznávať svoju vieru v Boha a uctievať Ho ako spoločenstvo. Také chcem Slovensko!

Denník Štandard víta diskusiu na rôzne témyDiskusia nie je redakčným obsahom, vyjadruje osobné názory autorov.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.