Tento týždeň bol vo Večnom meste aj mimo neho bohatý na udalosti. Začal sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, v Taliansku vrcholila vládna kríza a v USA inaugurovali nového prezidenta. Vatikanisti sa popri tom venovali súdnictvu pápežského miništátu, nejasným rozhodnutiam pontifika aj vakcinácii, keďže z Auly Pavla VI. sa stala „poľná nemocnica“, v ktorej očkovali bezdomovcov proti koronavírusu.

Rok 2021 bude v znamení „náročnej interpretácie“ pápeža Františka. Ten totiž vyhlásil koncom decembra rok reflexie o exhortácii Amoris laetitia, čím zatienil špeciálny Rok sv. Jozefa, ktorý ohlásil ešte začiatkom decembra. Oba osobitné roky sa prekrývajú v roku 2021. Takto to vidí vatikanista z portálu Acistampa, pre ktorého ide o ďalší z nejasných pápežových signálov, ktorý predznamenal nový rok jeho pontifikátu. Špeciálny rok má slúžiť na „vytvorenie konsenzu o tomto kontroverznom dokumente“, ktorý vyvolal zmiešané reakcie aj medzi niektorými kardinálmi. Z hľadiska magistéria je pritom apoštolská exhortácia Amoris laetitia „bezpochyby menej dôležitá ako slávnostné vyhlásenie pápeža“. Dodajme, že od pontifexa sa skôr čakalo, že vyzdvihne novú encykliku Fratelli tutti, ktorá napriek malej originálnosti vyvolala veľké ohlasy.

Zmiešané justičné úspechy Vatikánu

Vo vnútri vatikánskeho súdu. Foto: Bohumil Petrík/CNA

Taliansky novinár okrem toho upozornil, že vatikánsky právny systém je slabý, lebo nie je náležite spravovaný – pápež je oficiálne absolútny monarcha a aj svoje právomoci používa „bez toho, aby myslel na dôsledky“.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.