Skutočný boj, ktorý budú musieť konzervatívci vybojovať, nebude boj o sociálne siete, ale boj proti nim. Tento boj bude o to náročnejší, že sa nedá zviesť na internete ani na ulici, ale bude si ho musieť každý vybojovať sám v sebe.

Pavol Minárik v tomto texte vo vnútroredakčnej polemike reaguje na článok Petra Števkova Internetová cenzúra od technologických gigantov nie je cenzúra?

V reakcii na môj komentár o spore medzi slobodou podnikania a slobodou prejavu a o problematickom postoji konzervatívcov zhrnul Peter Števkov argumenty druhej strany konzervatívneho tábora. Musím povedať, že ma nepresvedčili. Potvrdzujú moju obavu, že významná časť konzervatívneho tábora formuluje svoj postoj na základe chybného naratívu. Najprv zareagujem na niektoré argumenty Števkova a potom sa pokúsim ukázať, kde vidím korene onoho chybného postoja.

Naozaj monopoly?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.