Zamestnávatelia upozorňujú na nepredvídateľnosť prijímaných vládnych opatrení, absenciu odbornej diskusie či akejkoľvek jasnej a čitateľnej stratégie v čase pandémie. Vláda sa s nimi chystá rokovať.

Tri zamestnávateľské združenia vyzvali vládu, aby do boja s koronakrízou vniesla koncepčný prístup. Privítali by cestovnú mapu, ktorá by umožňovala predvídať jednotlivé kroky vlády či hygienikov. Cieľom by mal byť „jasný a aj časovo definovaný plán konkrétnych krokov“, ktoré povedú k návratu k životu pred pandémiou vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Firmy združené v Asociácii priemyselných zväzov, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení a v Republikovej únii zamestnávateľov sú znepokojené pretrvávajúcou nekoncepčnosťou riadenia  protipandemických opatrení. Mnohé opatrenia sa podľa nich prijímajú chaoticky a často sa oznamujú alebo menia na poslednú chvíľu. Firmám to spôsobuje nemalé problémy a sťažuje akékoľvek i krátkodobé plánovanie.

K ráznemu postoju viedol zamestnávateľov stav, že „hoci drvivá väčšina prijatých opatrení má zásadné dopady na podnikateľské prostredie, tie sú naďalej prijímané bez náležitej diskusie s odborníkmi z praxe“.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.