Zamestnávatelia upozorňujú na nepredvídateľnosť prijímaných vládnych opatrení, absenciu odbornej diskusie či akejkoľvek jasnej a čitateľnej stratégie v čase pandémie. Vláda sa s nimi chystá rokovať.

Tri zamestnávateľské združenia vyzvali vládu, aby do boja s koronakrízou vniesla koncepčný prístup. Privítali by cestovnú mapu, ktorá by umožňovala predvídať jednotlivé kroky vlády či hygienikov. Cieľom by mal byť „jasný a aj časovo definovaný plán konkrétnych krokov“, ktoré povedú k návratu k životu pred pandémiou vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Firmy združené v Asociácii priemyselných zväzov, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení a v Republikovej únii zamestnávateľov sú znepokojené pretrvávajúcou nekoncepčnosťou riadenia  protipandemických opatrení. Mnohé opatrenia sa podľa nich prijímajú chaoticky a často sa oznamujú alebo menia na poslednú chvíľu. Firmám to spôsobuje nemalé problémy a sťažuje akékoľvek i krátkodobé plánovanie.

K ráznemu postoju viedol zamestnávateľov stav, že „hoci drvivá väčšina prijatých opatrení má zásadné dopady na podnikateľské prostredie, tie sú naďalej prijímané bez náležitej diskusie s odborníkmi z praxe“.

Na rozdiel od epidemiológov, zdravotníkov či ekonómov v diskusiách o kľúčových riešeniach chýbajú zástupcovia firiem, čo „často ústi do krokov, ktoré sú v praktickom živote nerealizovateľné“. Ako príklad uvádzajú úvahy o zavretí všetkých podnikov pri sprísňovaní lockdownu či avizované povinné testovanie vo firmách s viac ako 500 zamestnancami na konci minulého roka.

Odpor proti povinnému testovaniu

Spomínané povinné testovanie mali firmy absolvovať už v závere decembra a potom v intervaloch týždňa či dvoch v tomto roku. Vo vyhrotenej epidemiologickej situácii na prelome rokov sa otázka testovania dostala do úzadia. Napokon firmy ani nemali inštrukcie, ako by sa testovanie malo diať, nevyšlo žiadne zákonné nariadenie.

Keď sa na začiatku tohto roka začalo opäť uvažovať o povinnom testovaní vo firmách, vo vládnej koalícii nebola zhoda. Firmy sa bránili. Pred týždňom spomínaná trojica zamestnávateľských asociácií spolu s ďalšími dvoma vydala vyhlásenie, kde sa proti nemu rázne postavila.

Mnohé firmy podľa tohto vyhlásenia dobrovoľne testovali zamestnancov už niekoľko mesiacov, čo vyjadruje, že sa k nemu stavajú pozitívne. Na základe týchto skúseností navrhli, aby sa v dobrovoľnom testovaní pokračovalo na základe vlastného zváženia, potrieb a plánov.

Keďže však ide o organizačne a finančne náročný proces, požiadali vládu o podporu formou poskytnutia testov alebo finančnej kompenzácie. Privítali by zníženie administratívnej záťaže, napríklad pri zriaďovaní mobilných odberných miest a v otázke vydávania a platnosti certifikátov.

Ďalšou požiadavkou piatich združení bolo, aby ústretovosť vlády nesmerovala iba k veľkým zamestnávateľom. „Prax ukázala, že aj firmy ktoré majú 50 či 100 pracovníkov, v boji s pandémiou dobrovoľne využívajú aj testovanie. Aj ony si preto určite zaslúžia podporu a pozornosť štátu.“

Testovanie bude dobrovoľné a so štátnou pomocou

O pár dní na to, 17. januára, prijala vláda návrh opatrení, podľa ktorého možno cestovať do práce a z práce od 27. januára do 7. februára iba s negatívnym výsledkom testu. Vypracovanie manuálu, ako by mali zamestnávatelia testovať svojich zamestnancov, dostal na starosť minister hospodárstva Richard Sulík.

Podľa toho, aký manuál vláda napokon 20. januára schválila, dostali pripomienky zamestnávateľov zelenú. Testovanie ostáva dobrovoľné a odporúča sa firmám s viac ako 250 zamestnancami. Ak je zamestnancov v podnikoch menej, môžu sa spojiť, aby ich spoločný počet presiahol 250. Potom im štát vyjde v ústrety rovnako ako veľkým firmám.

Testovacou autoritou pre firmy budú všetky inštitúcie, ktoré majú oprávnenie vykonávať testovanie antigénovými testami a vydávať potvrdenia o ich vykonaní. Takýmito inštitúciami môžu byť mobilné odberové miesta či poskytovatelia ambulantnej starostlivosti.

Distribuovanie antigénových testov bude zabezpečovať Správa štátnych hmotných rezerv prostredníctvom príslušných okresných úradov. Testy dostanú firmy od štátu, ale ochranné pomôcky a zlikvidovanie odpadu si musia zabezpečiť samy. O preplatenie takýchto nákladov však môžu požiadať vládu, a to vo výške 3,50 eura na každú testovanú osobu.

Vláda sa chystá so zamestnávateľmi rokovať

Ako vidieť, ministerstvo hospodárstva a potom celá vláda požiadavkám zamestnávateľom pri testovaní vyhoveli. Tí napriek tomu deň na to vydali vyhlásenie, kde trvajú na tom, aby s nimi vláda diskutovala o prijímaní protipandemických opatrení. Žiadajú jasný a časovo definovaný plán konkrétnych krokov.

Minister Sulík pre Štandard uviedol, že sa nedá stanoviť konkrétny plán, kedy sa opatrenia uvoľnia, pretože nie je možné predvídať ani počty nakazených, ani počty hospitalizovaných. Na piatok sa však chystá so zamestnávateľmi rokovanie, pričom zúčastniť sa na ňom má aj predseda vlády Igor Matovič.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.