Kto sa nedá zaočkovať proti koronavírusu? Najvyšší podiel skeptikov voči COVID vakcíne je v černošských komunitách, odhaľuje nová britská štúdia. Vysoký podiel obáv z očkovania je aj medzi Pakistancami či Bangladéšanmi, nadpriemerne sa očkovaniu štítia aj migranti z východnej Európy.

V Spojenom kráľovstve bola vykonaná štúdia, ktorá sledovala skepticizmus obyvateľov voči očkovaniu proti koronavírusu. Zber dát sa uskutočnil od 24. novembra do 1. decembra minulého roka na vzorke 12 035 osôb, pričom jej výsledky sú podľa niektorých názorov veľmi prekvapivé.

Vo všeobecnosti o očkovanie zaznamenala vysoký záujem. Až 82 percent opýtaných sa vyjadrilo, že sa určite alebo pravdepodobne dajú zaočkovať. Váhanie pred očkovaním bolo vyššie u žien (21 percent) ako u mužov (14,7 percenta).

Voči vakcíne COVID-19 boli skeptickí viac mladí ľudia od 16 do 24 rokov, zaočkovať sa nechce viac ako štvrtina. Naopak, najmenšie váhanie vykazovali najstaršie skupiny obyvateľov nad 75 rokov – proti očkovaniu bolo len 4,5 percenta.

Značné rozdiely sa však začali preukazovať pri etnickom rozložení získaných údajov. Najvyšší podiel skeptikov je medzi černochmi (71,8 percenta), Pakistancami a Bangladéšanmi (42,3) či medzi ľuďmi pochádzajúcimi zo zmiešaných zväzkov (32,4).

Neinformovanosť a rasizmus

Vysoký podiel odporu voči očkovaniu vykazovali aj belošskí migranti nepochádzajúci z Veľkej Británie – vyjadrilo sa tak 26,4 percenta respondentov z tejto skupiny. Relatívne malý rozdiel bol zaznamenaný pri porovnaní ľudí bez a s vysokoškolským vzdelaním (18,6 percenta proti 13,2 percenta skeptikov).

Prirodzene, predmetom rozhovoru boli aj výsledky z prostredia nebritských etník. Tamojšia Vedecká poradná skupina pre pohotovosť (SAGE) vysoký skepticizmus voči očkovaniu zvalila na neinformovanosť, dezinformácie ako aj na „štrukturálny a inštitucionálny rasizmus a diskrimináciu“.

Svoj záver odôvodňuje nedostatkom etnických menšín v zdravotníckom výskume alebo pri testovaní vakcín. To má mať vplyv na spôsob vnímania konkrétnych očkovacích látok u týchto skupín ľudí.

Za nízkou ochotou očkovať sa však môžu stáť aj nesprávne informácie niektorých náboženských komunít, ktorých členovia sa domnievajú, že vo vakcínach sa nachádzajú prvky mäsa či želatíny, ktoré sú odmietané moslimskými stravovacími pravidlami halal.

Profesor Martin Marshall zdôraznil, že černosi či iné etnické menšiny v Británii sú pritom koronavírusom najviac ohrozené.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.