1. augusta, 13:42

Generálny prokurátor pri rozhodovaní o sťažnosti Roberta Fica zistil prieťahy

Generálny prokurátor pri rozhodovaní o sťažnosti Roberta Fica zistil prieťahyGenerálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: Martin Baumann/TASR

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zistil takmer dvojmesačné prieťahy vo veci rozhodovania o sťažnosti expremiéra Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka voči obvineniu v kauze Súmrak. Z prieťahov viní policajných vyšetrovateľov a dozorového prokurátora. Nariadil mu bezokladne rozhodnúť.

„Preskúmaním veci dospel generálny prokurátor k záveru, že konanie o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia nebolo plynulé a došlo k neodôvodneným prieťahom v celkovej dĺžke 55 kalendárnych dní, z ktorých bolo 38 pracovných,“ povedal Skladan.

Vyšetrovateľ Policajného zboru napriek splneniu zákonných podmienok nepredložil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokurátorovi, vykonávajúcemu vo veci dozor, vyšetrovací spis spolu so sťažnosťami obvinených, ktoré boli riadne odôvodnené k 16. máju bezodkladne, ale až prípisom zo dňa 15. júna, doručeným Úradu špeciálnej prokuratúry dňa 21. júna. „Tento postup vyšetrovateľa predstavoval prieťah v konaní v dĺžke 29 kalendárnych dní, z ktorých bolo 21 pracovných,“ uviedol Skladan.

Dozorový prokurátor ÚŠP, ktorý dal na vydanie uznesenia o vznesení obvinenia súhlas, bol podľa Skladana povinný predložiť sťažnosti obvinených, ktoré mu boli doručené dňa 21. júna, na rozhodnutie nadriadenému prokurátorovi – zástupcovi špeciálneho prokurátora. „Hoci mu v tom nič nebránilo, urobil tak až dňa 18. júla po tom, ako mu boli dňa 13. júla doručené žiadosti obvinených o preskúmanie postupu pri rozhodovaní o sťažnostiach. Konanie dozorového, resp. jeho zastupujúceho prokurátora, v dôsledku ktorého nemal orgán príslušný na rozhodnutie sťažnosti so spisom k dispozícii, tak nebolo plynulé a spôsobilo prieťah v dĺžke 26 kalendárnych dní, z toho 17 pracovných dní,“ zdôraznil hovorca.

Žilinka podľa Skladana v postupe prokurátora povereného výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora, ako orgánu príslušného na rozhodovanie o sťažnostiach, po tom, ako mu boli dňa 18. júla predložené sťažnosti obvinených s ich odôvodnením a spisom na rozhodnutie, prieťahy nezistil.

„Generálny prokurátor súčasne dospel k záveru, že obdobie od podania sťažností do doručenia odôvodnenia sťažností vyšetrovateľovi Policajného zboru, nemožno pripísať na ťarchu orgánov činných v trestnom konaní a považovať ich ako prieťah v konaní, keďže išlo o obdobie, počas ktorého bolo realizované právo obvinených kvalifikovane svoje sťažnosti odôvodniť,“ vysvetlil Skladan.

Zároveň doplnil, že na základe zistení generálny prokurátor uložil povinnosť orgánu príslušnému na rozhodnutie o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť (ak sa tak už medzičasom nestalo) a špeciálnemu prokurátorovi prijať účinné opatrenia, aby v budúcnosti k obdobným porušeniam zákona nedochádzalo. „Predmetom preskúmania veci nebola zákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré do dnešného dňa nenadobudlo právoplatnosť,“ dodal Skladan.

V rámci akcie Súmrak obvinili policajti v apríli bývalého predsedu vlády Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a tiež ohrozenia daňového tajomstva.

(sita)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.