4. augusta, 18:41

Michalskej veži sa vráti historický pôvab

Michalskej veži sa vráti historický pôvabPodoba veže pred rekonštruciou. Foto: Martin Proehl/wikimedia, CC BY-SA 3.0
Michal Augustovič Historik a stály spolupracovník Štandardu.

Je jedným z najvýznamnejších symbolov Bratislavy a onedlho zmení podobu. Ožije v pôvodnej kráse a získa späť svoj dávny pôvab: Michalskej veži sa vráti jej historická podoba z 18. storočia. Píše náš spolupracovník a zamestnanec Múzea mesta Bratislavy Michal Augustovič.

V týchto mesiacoch a dňoch prebiehajú intenzívne práce na rekonštrukcii Michalskej veže. Tá postupne získava podobu, akú si nepamätajú ani naši prastarí rodičia. Ako teda bude veža vyzerať a čo bude na nej nové?

Hoci má väčšina Bratislavčanov vžitú predstavu, ako vyzerá Michalská veža, jej doterajšia podoba bola výsledkom rekonštrukcií v priebehu 20. storočia. Pri týchto obnovách však boli z veže odstránené mnohé dekoratívne prvky a veža získala podobu, akú nikdy predtým nemala.

Prečo?

Odpoveďou je metodický prístup k obnove, ktorý za posledné polstoročie prešiel výraznou zmenou. Rekonštrukcie Michalskej veže, ktoré sa diali najmä od 50. rokov 20. storočia, si kládli za cieľ posilniť stredoveký charakter veže. Ten však veža už niekoľko storočí nemala a ani po týchto rekonštrukciách tento stredoveký ráz nezískala. Veď posledná veľká prestavba veže bola dokončená v roku 1758 a odvtedy má veža svoj typický tvar s dominantnou barokovou helmicou až dodnes. V súvislosti so spomenutou „honbou“ za stredovekom v druhej polovici 20. storočia, bola z veže odstránená cenná baroková vrstva. Inými slovami, väčšina dekoratívnych prvkov bola obitá alebo prekrytá omietkou. Takto napríklad z veže zmizli nárožné bosáže, v túžbe prezentovať na nárožiach odhalené stredoveké kamenné bloky. Tie však ani v stredoveku takto odhalené neboli. Veža tak stratila svoje barokové tvaroslovie, no nezískala ani stredoveké. Neprislúcha nám ale hodnotiť správnosť rozhodnutí našich predchodcov. Boli to odborníci a taký bol dobový prístup. Dnes sa však na to pozeráme inak. Aký je teda zvolený prístup k súčasnej obnove veže a v čom bude na prvý pohľad výrazne iná ako doteraz?

Súčasný prístup k obnove zohľadňuje celý historický vývoj veže a snaží sa zachovať čo najviac jej hodnotných historických vrstiev. Pri rekonštrukcii sa citlivo prehodnocuje, ako dať veži ucelený výraz a obnoviť jej historickú podobu. Tá sa však v čase menila. Ktorá je teda tá „pravá?“

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.