1. augusta, 11:53

Cirkev je tu pre deti a mladých na celom svete

Cirkev je tu pre deti a mladých na celom sveteStretnutie mladých v Homse, v Sýrii. Foto: ACN
ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi Dobročinná katolícka organizácia

Ako sa Cirkev stará o svoje deti a mladých? Problém je to najmä v krajinách, kde sú obyvatelia sužovaní zlou ekonomickou situáciou v dôsledku vojenských konfliktov či autoritárskych režimov. Tam, kde chýbajú prostriedky na základné životné potreby je kvalitná výchova detí často na poslednom mieste.

Dobre strávený čas, spoločenstvo viery a aktívne prehlbovanie duchovného života sú však pre budúcnosť detí kľúčové. Vďaka pevným základom, ktoré postavia na viere a vzdelaní, budú môcť budovať zdravé rodiny, komunity a národy. Vďaka vnútornej slobode budú mať silu napredovať. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje projekty pre deti a mládež na celom svete.

Sýria: Liečenie rán

Deti v Sýrii hlboko zasiahli násilnosti vojny. Generácia vyrastajúca uprostred ozbrojeného konfliktu prišla o základy normálneho života, nevyhnutné vzdelanie a rozvoj viery. Pomôcť týmto deťom naučiť sa zvládať emócie, napĺňať svoje potreby, ale i tešiť sa zo života je naliehavou výzvou. Jezuiti im prostredníctvom aktivít a táborov celoročne pomáhajú prekonať traumy z vojny a objaviť duchovný život i blízkosť Cirkvi.

Napríklad v meste Homs organizujú týždenné katechézy, exkurzie, vianočné besiedky a tábory pre stovky detí od 6 – 18 rokov, ako aj mladých ľudí (18+). Venujú sa tiež formácii animátorov, aby mala komunita zodpovedné osobnosti.

Stretnutie mladých v Homse v Sýrii. Foto: ACN

Česká republika: Nádej na zmenu

Ústecký kraj na severe Čiech niektorí nazývajú aj „púšťou na náboženskej mape“. Ku kresťanským cirkvám sa tu hlási len 5 % obyvateľov. Po druhej svetovej vojne sa tu totiž po vysídlení nemeckého obyvateľstva usadili ľudia z rôznych regiónov, ktorí v čase komunistickej totality nesmeli rozvíjať náboženské tradície, takže viera sa nemala ako zakoreniť.

Otcovia saleziáni sa v súčasnosti starajú o tri farnosti v meste Teplice a štyri farnosti v okolitých obciach. V regióne je vysoká nezamestnanosť a kriminalita, najmä medzi mladými ľuďmi. Ľudia sú tu v priemere chudobnejší a menej vzdelaní ako v iných častiach krajiny. Saleziáni tu zriadili centrum pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi, najmä zo sociálne znevýhodnených rodín. Ponúkajú im katechézy, letné tábory a kresťanské víkendové aktivity. Saleziánske centrum Živý dom pred pandémiou ročne navštevovalo 1 500 detí, 400 dospievajúcich a 500 dospelých.

Centrum však pracuje aj s dospelými a organizuje pre nich rôzne kurzy viery, ekumenické stretnutia, semináre pre manželské páry a i. Okrem týchto aktivít pôsobia saleziáni vo väzenskej pastorácii, navštevujú ľudí v nemocniciach, domovoch dôchodcov, starajú sa o miestne rómske rodiny.

Stretnutie mladých v Litoměřiciach. Foto: ACN

Bangladéš: Zachovanie viery

Z 19 miliónov obyvateľov žijúcich na území diecézy Mymensingh je iba 83 000 katolíkov. Formácia mladých ľudí tu má vysokú prioritu. Biblické vzdelávanie, katechézy a znalosť sociálneho učenia Cirkvi sú dôležité pre vytvorenie pevného náboženského základu a budúcnosť Cirkvi v krajine s moslimskou väčšinou.

Úroveň vzdelania je v krajine nízka a etnické menšiny žijú v zaostalých oblastiach. Cirkev sa tu mimoriadne angažuje, aby umožnila mladým osobnostne rásť a aby ich pripravila na prevzatie zodpovednosti v Cirkvi a spoločnosti.

Trojročný program náboženského vzdelávania vo všetkých 18 farnostiach diecézy zahŕňa duchovné cvičenia, ako aj letný biblický tábor, kde budú mladí spoznávať Sväté Písmo a evanjelium do hĺbky.

Nebeský Otec nám zveril deti a mladých

Chceme týmto ďalším generáciám pomôcť spoznávať Ježiša, rásť v hodnotách, žiť v spoločenstve veriacich, a tak sa stávať svetlom sveta.

Nadácia ACN pomáha desiatkami podobných projektov na celom svete, aby mohli mladí ľudia a deti rásť vo viere a múdrosti a budovali zdravý vzťah k sebe samým, k svojmu okoliu a krajine. Každý, komu je táto misia blízka, sa k nej môže pripojiť ľubovoľným darom a úprimnou modlitbou na úmysel detí, ktoré žijú v náročných podmienkach a v ťažko skúšaných regiónoch.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.