S dôchodkami bude problém. Pomôcť by mohlo zlato

Zlaté tehličky. Foto: Pavel Neubauer/TASR

Kríza je vždy aj príležitosť. Marek Nikolov píše o návrhu, ktorý by mohol napomôcť atraktivite dôchodkovej reformy, chrániť dôchodky pred znehodnotením a urobiť dobré PR Slovensku.

Rodičovský bonus, ktorého autorom je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, si zaslúži ocenenie a podporu v celej spoločnosti. V septembri 2022 sa bude v parlamente rozhodovať, či dôjde aspoň k čiastočnej náprave po generácie trvajúcej diskriminácie rodičov, osobitne viacdetných matiek, ktoré sa dlhé roky obetovali bez zárobkovej činnosti pri starostlivosti a výchove ich detí. Tieto deti sa stali daňovými poplatníkmi a prispievateľmi na dôchodky aj tej časti spoločnosti, ktorá deti nemala. Je jasné, že solidarita najmä s rôzne znevýhodnenými ľuďmi, má mať v dôchodkovom systéme svoje miesto. Nápravu tejto diskriminácie, ktorá trvá už niekoľko generácií, je však potrebné podporiť.

V súvislosti s ekonomickým a geopolitickým dianím vo svete si dovoľujem verejnosti a politikom ponúknuť inovatívny návrh na zachovanie hodnoty budúcich dôchodkov na Slovensku.  

Aktuálne sme vo svete svedkami bezprecedentnej inflácie znehodnocujúcej ako úspory, tak aj dôchodky ľudí. Hlavnou príčinou tejto inflácie je dlhoročné a abnormálne tlačenie peňazí do obehu najmä prostredníctvom Americkej a Európskej centrálnej banky (Fed a ECB), ako aj rozšafnou fiškálnou politikou vlád západných krajín a aj Číny. Inflácia bola realitou už pred vojnou na Ukrajine. Vojna tejto rastúcej inflácii len napomohla a napomáha najmä nárastom cien plynu, ropy a elektriny, ktoré majú vplyv na všetky ceny tovarov a služieb. Z geopolitického pohľadu môžeme hovoriť o dokonalej búrke.

V roku 2001 zažil vyspelý svet krízu a krach technologických firiem na amerických akciových trhoch. V roku 2008 sa pádom banky Lehman Brothers začala finančná kríza. Skrze renomované svetové banky tvoriace akoby cievny systém hospodárstva zasiahla celý svet. V roku 2009 vtedajší americký prezident Barack Obama vyhlásil, že dlhovú krízu vyrieši. Realita je dnes presne opačná. Dlhy najmä západných krajín sa do roku 2022 nominálne zdvojnásobili. V súčasnosti nás predstavitelia centrálnych bánk, Fed a ECB, ako aj politickí predstavitelia svetových mocností dostali do situácie, keď svojou dlhoročnou, voči ľuďom nezodpovednou politikou, dali svetovému finančnému systému šach a aj mat. V čom šach a mat spočíva? Vo svete prekračujeme 40-ročné historické inflačné maximá. Vysokú infláciu riešili v minulosti centrálni bankári výrazným zvýšením úrokových sadzieb. Týmto zabezpečovali stiahnutie peňažnej zásoby z obehu, zníženie ekonomickej aktivity a napokon zníženie inflácie. V aktuálnom zadlženom svete, keď nám navyše hrozí aj recesia, by prudké zvýšenie úrokových sadzieb bolo likvidačné nielen pre zadlžené krajiny, ako je napríklad Taliansko, Španielsko, ale aj pre podnikateľov a obyvateľov splácajúcich svoje hypotéky. Krach zadlžených krajín, ako je Taliansko, Španielsko a Francúzsko, by položil euro na kolená.

Zopár faktov.

V júni 2022 presiahla inflácia v USA 40-ročné maximá a dosiahla úrovne 9,1 percenta. V júni 2022 dosiahla inflácia v krajinách používajúcich euro úroveň 8,6 percenta. V júni 2022 dosiahla inflácia na Slovensku 13,2 percenta.

Americká centrálna banka (Fed) už začala s navyšovaním úrokových sadzieb, čoho výsledkom sú najhoršie výsledky na trhu v USA za posledných 50 rokov.

Euro má voči americkému doláru najhorší výmenný kurz za posledných 20 rokov, čo opätovne v EÚ rozdúchava inflačný kolotoč, keďže napríklad energetické suroviny ako ropa a plyn sú obchodované v dolároch.

Ak si z uvedeného spájame elementárne súvislosti, vidíme, že stojíme na prahu nevídanej svetovej krízy, ktorá bude tentokrát na úrovni centrálnych bánk a verejných štátnych dlhov. Problém je zacyklený. Centrálni bankári sa budú usilovať najprv utlmiť infláciu zvýšením úrokových sadzieb, čo spôsobí v ekonomikách výraznú recesiu. To opätovne vyvolá potrebu oveľa väčšieho korupčného tlačenia ničím nekrytých peňazí.

Keď sa pozrieme na riešenie problému dlhu a inflácie vo svete, tak je zrejmé, že nás ako ďalšie kroky nami nevolených centrálnych bankárov a svetových politických lídrov čaká v najbližších rokoch veľké znehodnotenie peňazí, na ktoré doplatia najmä bežní ľudia.

Zatiaľ k nám dorazili len prvé vlny prichádzajúcej búrky. 

Ako je možné za týchto okolností zabrániť znehodnoteniu dôchodkov na Slovensku?

Jedna z možností je, aby sa v II. pilieri starobného dôchodkového sporenia pridala aj ďalšia možnosť voľby, teda okrem možnosti zhodnocovania dôchodkov prostredníctvom akcií a dlhopisov aj možnosť nákupu fyzického zlata.

V rámci plánovanej septembrovej reformy dôchodkov by sa mohla upraviť legislatíva tak, aby mohol vzniknúť napríklad štátny subjekt (DSS), ktorý by v zmysle zákona zabezpečoval pre tých ľudí, ktorí by sa rozhodli pre túto formu sporenia, nákup a uskladnenie fyzického zlata, najlepšie na území Slovenskej republiky.

V dobe turbulencií, do ktorých vo svete vstupujeme, môže byť možnosť sporenia vo forme fyzického zlata pre mnohých sporiteľov rozumnou a logickou voľbou.

Boli by sme asi prvou krajinou na svete, ktorá tak učinila. Je pravdepodobné, že by to vyvolalo vo svete mediálnu odozvu, no pomohlo by to ochrániť budúce dôchodky obyvateľov Slovenska.

Ľuďom na Slovensku by to pomohlo výrazne diverzifikovať riziko znehodnotenia dôchodkov. Každý by sa musel rozhodnúť sám, na základe svojej osobnej situácie a po konzultácii s odborným poradcom. Bezpečie a istotu dnes nikto vo svete negarantuje ani pre dlhopisový alebo akciový pilier. Garancia zhodnotenia by nebola ani pri cene zlata. Avšak vzhľadom na výhľad geopolitického a ekonomického vývoja vo svete by bola možnosť sporenia na dôchodok formou investícií do drahého kovu skvelou možnosťou.

Bol by som rád, ak by tento návrh bol inšpirujúci pre široké politické spektrum na Slovensku už v aktuálnej legislatíve týkajúcej sa rodičovského bonusu a dopomohol ľuďom novou možnosťou investovania k dôstojnému dôchodku.

Slovensko by sa v čase odohrávajúceho sa znehodnocovania peňazí mohlo stať príkladom úspešnej krajiny vo svete.

Marek Nikolov
Ďalšie články