Kryptomena Ethereum je blízko významnej technologickej zmeny

Ethereum. Zdroj: Pixabay.com

Prechod siete na nový konsenzuálny model s názvom Proof-of-Stake by sa mal uskutočniť v priebehu nasledujúcich troch mesiacov.

Najväčšia smart kontraktová platforma Ethereum sa počas nasledujúcich mesiacov s vysokou pravdepodobnosťou dočká jednej z najvýznamnejších aktualizácií vo svete kryptomien za posledné roky.

Technicky a časovo náročný proces migrácie z konsenzuálneho algoritmu Proof-of-Work na nový model s názvom Proof-of-Stake so sebou prinesie množstvo inovácií, vďaka ktorým Ethereum získa významnú kompetitívnu výhodu v konkurenčnom boji o dominanciu v sektoroch decentralizovaných financií či NFTs.

Podstata prechodu na nový konsenzuálny model spočíva v eliminácií vplyvu ťažiarov, ktorí v súčasnom modeli zabezpečujú validáciu transakcií a produkciu nových blokov. Proces ťažby je vo všeobecnosti spojený s používaním drahých a energeticky náročných ťažiarenských zariadení, ktoré spotrebúvajú obrovské množstvo elektrickej energie. Nahradiť ich majú takzvaní validátori, ktorí pre svoju činnosť tieto zariadenia nepotrebujú. 

Produkcia a validácia blokov sa bude v novom modeli uskutočňovať prostredníctvom stakingu, v ktorom budú používatelia vkladať svoje ETH mince do protokolu výmenou za odmeny vo forme novoemitovaných ETH. Keďže Proof-of-Stake a samotný staking nevyžadujú používanie ťažiarenských zariadení, energetická nákladovosť protokolu by sa mala znížiť až o 99 percent.

Zdroj: IntoTheBlock

Stakeované mince slúžia ako určitá forma kolaterálu, ktorou používatelia ručia za správnosť transakcií a udržujú tým sieť bezpečnú. Pre prípad, že by sa niektorý z validátorov snažil podvádzať alebo by navrhol do bloku transakcie, ktoré sa pokúsili o útratu tých istých mincí viac než raz, má Proof-of-Stake vnútorne zabudovaný systém nazývaný ako Slashing Penalty, prostredníctvom ktorého by bol validátor „potrestaný“ a prišiel by o časť svojich stakeovaných tokenov. Okrem toho Slashing Penalty zavádza aj dočasné alebo aj úplne obmedzenie pre nečestných validátorov vo forme zákazu podieľania sa na validácii nových blokov.

Názory týkajúce sa migrácie na nový konsenzuálny algoritmus sú však medzi krypto komunitou rozmanité. Zatiaľ čo časť používateľov zastáva názor, že nový algoritmus zefektívni sieť a výrazne zníži jej ekologické dopady, odporcovia inovácie argumentujú tým, že PoS nie je dostatočné overeným mechanizmom v praxi a z pohľadu kyberbezpečnosti je oveľa horším variantom, ktorý ani zďaleka nedokáže garantovať takú úroveň bezpečnosti ako Proof-of-Work.

Napriek tomu, že aktualizácia sa na hlavnú sieť dostane až o niekoľko mesiacov, prvá skúška migrácie bola uskutočnená už v stredu 8. júna na testovacej sieti Ropsten. Ropsten, ktorý už operuje na modeli PoS, je považovaný za testovaciu sieť, ktorá sa najviac podobá hlavnej sieti Ethereum, vďaka čomu budú môcť vývojári užitočne vyhodnotiť vplyv migrácie na sieť, ako aj vychytať nedostatky pred implementovaním PoS na hlavnú sieť Ethereum.

Zdroj: IntoTheBlock

Viaceré decentralizované aplikácie vrátane lendingovej platformy AAve či decentralizovanej sociálnej siete Lens sa rozhodli nasadiť svoje aplikácie na testovaciu sieť Ropsten s cieľom vychytať nedostatky a otestovať svoje aplikácie na sieti typu Proof-of-Stake.

Vývojári siete Ethereum v blízkej dobe plánujú uskutočniť migráciu aj na ďalšie dva verejné testovacie siete, Sepolia a Goerli, pre optimalizáciu a testovanie všetkých funkcionalít, ktoré PoS v budúcnosti prinesie na hlavnú sieť.

Proof-of-Stake v kombinácii s Ethereum Improvement Proposal 1559 (ďalej len „EIP-1559“), ktoré bolo implementované v Auguste 2021 by mali zabezpečiť, že v priebehu nasledujúcich rokov sa spáli viac mincí, než sa bude emitovať do obehu. To znamená, že ETH by sa malo stáť príťažlivým deflačným aktívom, ktorého množstvo v obehu bude neustále klesať.

V neskoršej fáze plánujú vývojári implementovať do siete aj takzvaný sharding, ktorého úlohou bude radikálne zvýšenie škálovateľnosti bez nutnosti zásahu do decentralizácie a bezpečnosti siete. Sharding by mal zabezpečiť priepustnosť až 100 000 transakcií za sekundu, vďaka čomu by nemalo dochádzať k zahlcovaniu sieti a k obrovským výkyvom v transakčných poplatkoch, aké zaznamenávame dnes.

Dávid Stancel
Ďalšie články