Bitcoin ako technologická akcia

Ilustračné reprofoto: FB/Nasdaq

Sme práve svedkami 16. veľkého poklesu ceny bitcoinu od roku 2012. Priemerný pokles predchádzajúcich 15 udalostí bol 51 percent. V momente písania je aktuálny pokles okolo 68 percent z vrcholu. Teda výrazne nadpriemerný, no bitcoin sa už pozviechal aj z horších (rok 2018, teba spomínam).

Kryptomeny sa za tie roky stali oveľa bežnejším aktívom a obvykle už stoja v portfóliách bok po boku akciám a dlhopisom. Keďže zároveň s kryptom padá aj akciový trh (S&P 500 aktuálne 24 percent a Nasdaq Composite krásnych 35 percent), získava na dodatočnej popularite názor, že bitcoin je vlastne technologická akcia.

Korelácia cien rôznych aktív sa dá pohodlne zmerať. Takže čo hovoria na tento názor čísla? Korelácia (alebo presnejšie Pearsonov korelačný koeficient, aby som bol za múdreho – v tomto prípade 30-dňový) medzi bitcoinom a Nasdaq sa väčšinu mája 2022 držal na úrovni nad 0,9. Áno, to je veľmi, veľmi vysoká korelácia. Pre pripomenutie, hodnota 1 ukazuje dokonale identické pohyby cien, hodnota 0 ukazuje nulovú vzájomnú závislosť a hodnota -1 ukazuje dokonale opačné pohyby.

Keď trochu odzoomujeme na dlhšie obdobie, korelácia nie je až taká jednoznačná. V januári 2021 bol korelačný koeficient okolo nuly, v júni 2021 bol dokonca -0,71. Za posledné tri roky bol korelačný koeficient bitcoinu a Nasdaq častejšie kladný ako záporný, no mal veľké výkyvy. Jeho stabilne vysoká kladná hodnota za posledné tri mesiace je však unikátna.

To však „teóriu technologickej akcie“ nepotvrdzuje ani nevyvracia. Aj akákoľvek individuálna technologická akcia môže vykazovať veľké výkyvy korelácie voči svojmu indexu. Trocha viac svetla vnesie porovnanie s indexom S&P 500, ktorý reprezentuje celú rodinu akcií. Jeho korelácia s bitcoinom je veľmi podobná scenáru s Nasdaq. Na druhej strane, korelácia so zlatom za posledné tri roky je oveľa variabilnejšia ako s akciami.

Môj záver? Bitcoin je decentralizovane vlastnený a riadený projekt (alebo dokonca skôr „klub“), ktorého produktom sú kvázipeniaze s unikátnymi vlastnosťami. Každý jeden bitcoin je zároveň „kváziakciou“, ktorá dáva majiteľovi práva podobné akcionárom. Pre toto aktívum sa postupne vyvinula finančná infraštruktúra (burzy, deriváty), ktorá s ním majiteľovi umožňuje narábať ako s akciou. To skutočne viedlo k tomu, že vývoj ceny bitcoinu sa podobá vývoju ceny akcií.

Ale – neťahajme túto úvahu príliš ďaleko. Tak ako sa akcia PayPal či IBM nerovná index Nasdaq či S&P 500, ani bitcoin nerovná sa index. Akcie energetických firiem rastú pre vojnu, aj keď zvyšok akciového sveta padá. Rovnako tak cena bitcoinu bude reagovať na to, ako sa mení jeho vnímaná užitočnosť v reálnom čase. Spätná väzba z reálneho sveta je kľúčová.Martin Vlachynský
Ďalšie články