Encyklika pápeža Františka Fratelli tutti je teraz dostupná aj v ruštine vďaka moslimskému nakladateľstvu Medina a Medzinárodnému moslimskému fóru. Vydavatelia na zverejnenie textu symbolicky zvolili 24. december, vigíliu slávnosti Narodenia Pána, ktorú tiež moslimovia uznávajú ako deň Narodenia Ježiša, syna Máriinho, považovaného islamskou tradíciou za Božieho posla.

Moskovský arcibiskup Paolo Pezzi v liste, ktorý publikovali na webe arcidiecézy, poďakoval sekretárovi Medzinárodného moslimského fóra Damir Hazratovi Mukhetdinovi za toto „radostné prekvapenie”. Pripomenul, že encyklika povstala z veľkej miery z historického stretnutia pápeža s vrchným imámom univerzity Al-Azhar a vyzýva k obnove bratských vzťahov medzi náboženstvami: „Nikdy by som si však nepredstavil, že táto výzva podnieti takú rýchlu a veľkorysú odpoveď v srdciach ruských moslimov.”

Arcibiskup Pezzi ďalej poukazuje na dôležitosť tohto gesta, ktoré rovnako ako pápežovu encykliku nemožno podceňovať najmä v tomto čase, v ktorom sa „bohužiaľ mnoho ľudí domnieva, že medzináboženský dialóg je prázdnu formalitou, ktorá neprináša reálne ovocie a neovplyvňuje ľudské životy”.

Pravdou je však pravý opak, zdôrazňuje moskovský arcibiskup, lebo na „základe série dôkazov si všímame, nakoľko môže kultúra stretnutia oživiť nádej a priviesť k obnove”. To opätovne a úplne jasne potvrdzuje, že „násilie sa nezakladá na náboženskom presvedčení, ale plynie z jeho deformácie” (Fratelli tutti, 282).

V závere svojho ďakovného listu moskovský metropolita oceňuje hĺbku úvodnej eseje od sekretára Medzinárodného moslimského fóra, ktorá sprevádza pápežovu encykliku, lebo „nielen moslimským čitateľom vysvetľuje mnohé pojmy pápežovho slovníka a kontext celého dokumentu, ale pomáha aj nám, katolíkom, aby sme na seba pozerali očami našich partnerov v dialógu”. A vyslovuje želanie, aby sa „v budúcnosti uskutočnili medzináboženské stretnutia venované témam pápežského dokumentu”.

Ruský preklad encykliky je k dispozícii v elektronickom formáte na webe nakladateľstva Medina a prezentácia v angličtine na stránkach Medzinárodného moslimského fóra. Encykliku Fratelli tutti zverejnila Svätá stolica 4. októbra minulého roka v deviatich jazykoch. Ruština nepatrí k jazykom, v akých bývajú oficiálne vydávané pápežské dokumenty. Preklad moslimského nakladateľstva teda nemožno považovať za oficiálnu jazykovú verziu vatikánskeho dokumentu.

Vychádza v spolupráci s českou redakciou Rádia Vatikán, kde bol text pôvodne zverejnený.

Preklad: Bohumil Petrík

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.