Encyklika pápeža Františka Fratelli tutti je teraz dostupná aj v ruštine vďaka moslimskému nakladateľstvu Medina a Medzinárodnému moslimskému fóru. Vydavatelia na zverejnenie textu symbolicky zvolili 24. december, vigíliu slávnosti Narodenia Pána, ktorú tiež moslimovia uznávajú ako deň Narodenia Ježiša, syna Máriinho, považovaného islamskou tradíciou za Božieho posla.

Moskovský arcibiskup Paolo Pezzi v liste, ktorý publikovali na webe arcidiecézy, poďakoval sekretárovi Medzinárodného moslimského fóra Damir Hazratovi Mukhetdinovi za toto „radostné prekvapenie”. Pripomenul, že encyklika povstala z veľkej miery z historického stretnutia pápeža s vrchným imámom univerzity Al-Azhar a vyzýva k obnove bratských vzťahov medzi náboženstvami: „Nikdy by som si však nepredstavil, že táto výzva podnieti takú rýchlu a veľkorysú odpoveď v srdciach ruských moslimov.”

Arcibiskup Pezzi ďalej poukazuje na dôležitosť tohto gesta, ktoré rovnako ako pápežovu encykliku nemožno podceňovať najmä v tomto čase, v ktorom sa „bohužiaľ mnoho ľudí domnieva, že medzináboženský dialóg je prázdnu formalitou, ktorá neprináša reálne ovocie a neovplyvňuje ľudské životy”.

Pravdou je však pravý opak, zdôrazňuje moskovský arcibiskup, lebo na „základe série dôkazov si všímame, nakoľko môže kultúra stretnutia oživiť nádej a priviesť k obnove”. To opätovne a úplne jasne potvrdzuje, že „násilie sa nezakladá na náboženskom presvedčení, ale plynie z jeho deformácie” (Fratelli tutti, 282).

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.