Potrat ako základné právo. Macronov návrh v europarlamente presadzuje Šimečka a liberálni euposlanci

Europoslanec Michal Šimečka. Foto: Facebook/ Michal Šimečka

Európsky parlament bude hlasovať o rezolúcii, ktorá označuje umelý potrat za základné právo. Chceli by ho zahrnúť priamo do Charty základných práv. Spoluautorom rezolúcie je aj slovenský europoslanec Michal Šimečka. Hoci europoslanci zmenu uzákoniť nemôžu, opäť vysielajú signál členským štátom.

Júnové rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov, ktorý zrušil rozhodnutie v prípade „Roeová verzus Wade“ o práve na umelý potrat, vyhodnotili progresívne zmýšľajúci europoslanci ako nebezpečný precedens, ktorý by sa spoza veľkej mláky mohol presunúť na starý kontinent.

Z iniciatívy frakcie Obnovme Európu (Renew Europe) bude preto Európsky parlament (EP) vo štvrtok hlasovať o uznesení o potrebe chrániť „práva na potrat a zdravie žien v EÚ“. Pridali sa k nemu poslanci z radov socialistov, Ľavica a Zelení. Cieľom je zmeniť a doplniť Chartu základných práv EÚ tak, aby zahŕňala právo každej ženy na umelý potrat. V plnom znení si navrhované uznesenie môžete prečítať tu.

„Celosvetový protiženský trend je zjavný aj v Poľsku, kde vláda pod vedením strany Právo a spravodlivosť (PiS) nariadila v posledných rokoch nové zákony na získanie kontroly nad ženskými telami, a v iných štátoch EÚ, ako je Chorvátsko, Slovensko a Litva. Záväzný dokument kodifikujúci osobné slobody a práva občanov EÚ by sa mal preto rozšíriť,“ obhajoval zmenu legislatívy francúzsky predseda progresívnej frakcie Stéphane Séjourné. Len tak si vraj ženy môžu účinne uplatňovať zvyšné základné práva, ako napríklad ľudská dôstojnosť, osobná autonómia, rovnosť a fyzická integrita.

Pri frakcii nejde o prekvapivú iniciatívu. Vedú ju Francúzi a za jej vznikom stojí Emmanuel Macron, ktorý v januári návrh predniesol na pôde EP pri príležitosti začínajúceho francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Spolunavrhovateľom rezolúcie je aj slovenský podpredseda EP a líder mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Problémom je okrem iného vágne znenie nového článku, ktorý má v Charte základných práv EÚ pribudnúť: „Každý má právo na bezpečný a legálny potrat.“ Zaväzuje členské štáty „zaručiť prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným interrupčným službám“ bez bližších špecifikácií. Keďže rezolúcia neobsahuje časové obmedzenie, v praxi by to znamenalo povolenie potratov počas celého tehotenstva až do narodenia.

Kritici zároveň poukazujú na to, že ide o porušenie kompetencií členských štátov. Medzinárodné právo totiž nestanovuje potrat ako ľudské právo a otázka umelých potratov je v kompetencii právnych systémov členských štátov EÚ.

Hoci uznesenie EP nie je právne záväzné, ide o ďalší pokus vyhlásiť potrat za základné právo na celoeurópskej úrovni. Na zmenu Charty základných práv EÚ je potrebný súhlas všetkých členských štátov v Rade EÚ.

Ďalšie články