25. júna, 06:42

Merkelovej zlyhanie sa Ruska týka, ale inak, ako vravia Ukrajinci

Merkelovej zlyhanie sa Ruska týka, ale inak, ako vravia UkrajinciFoto: TASR/AP

Angela Merkelová druhý raz poskytla rozhovor, ale k zodpovednosti za skutočné chyby voči Rusku a Ukrajine sa nedostala. Musí jej ich pripomenúť Martin Leidenfrost.

O najznámejšej nemeckej dôchodkyni, ktorá si ináč vychutnáva život v ústraní, bolo v týchto dňoch hneď dvakrát počuť. Najprv sa jej pri­hodilo, čo sa eš­te žiad­ne­mu kancelárovi povojnového Nemecka ne­sta­lo: pokarhal ju – aj keď len s tes­ným po­merom hlasov 5:3 – naj­vyš­ší nemecký súd, ši­roko rešpektovaný Spolkový ústavný súd so sídlom v Karls­ruhe. A potom po­sky­tla v poradí iba druhý rozhovor po od­cho­de z po­li­ti­ky.

Odkedy vypukla ukrajinská vojna, Angela Merkelová sa musí vy­spo­ria­dať so zmenou verejnej (presnejšie povedané, uverejnenej) mien­ky o jej dedičstve: politicko-mediálny establišment bol pred kon­com jej 16-roč­nej éry presvedčený, že kancelárka bude strašne chý­bať, od 24. feb­ruára si myslí niečo celkom iné. Práve včerajší fa­núšikovia jej dnes vy­čítajú, že zvý­šila závislosť Nemecka od rus­kého plynu, ba že nebráni­la voj­ne v zárodku. Na druhej strane chýba dnes niektorým z tých, ktorí sa včera nevedeli dočkať jej odchodu.

Previnenie, pre ktoré Merkelová prehrala pojednanie na Ústavnom su­de, nepredstavuje pre establišment problém – ešte aj post­kon­zer­va­tív­ny den­ník Frankfurter Allgemeine vidí prešľap skôr na strane Karls­ru­he. Ústavný sud rozhodol, že sa Merkelová dopustila po­ru­še­nia práv nacionalistickej strany AfD, témou je rovnosť prí­le­ži­tostí. Ide o uda­los­ti z 5. februára v roku 2020 v kra­jinskom parlamente vý­cho­do­nemeckého Durínska. V ten deň uzavreli durínske pobočky Mer­ke­lo­vej CDU, protimigračnej AfD a malej liberálnej FDP zá­ku­lis­nú koa­lí­ciu a zvolili liberála Thomasa Kemmericha za krajinského pre­mié­ra. Prelomili tým tabu, že žiadna z „demokratických strán“ nijako ne­smie spolupracovať s „hnedou“ AfD. Pobúrenie juste milieu bolo ob­rovské.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.