Ak nepríde pomoc, kresťanstvo z Libanonu vymizne

Foto: ACN

Libanon, kedysi považovaný za „Švajčiarsko Orientu“, zažíva nevídaný hospodársky úpadok. Viac ako tri štvrtiny obyvateľstva v súčasnosti žije pod hranicou chudoby. Budúcnosť kresťanskej populácie, ktorá v Libanone žije už od čias Ježiša Krista, je tu pre nezvládnuteľné životné podmienky priamo ohrozená.

Rekordná inflácia vlani prekonala aj Venezuelu či Zimbabwe. Miestna mena už stratila 90 % pôvodnej hodnoty, palivo je pre väčšinu ľudí cenovo nedostupné a dodávka energií kolabuje – domácnosti majú elektrinu len dve hodiny denne. Nezamestnanosť mladých ľudí tu dosahuje až 60 % a mnohé rodiny si nemôžu dovoliť zadovážiť ani každodenný chlieb.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v krajine pôsobí dlhodobo. Ešte výraznejšie však od vypuknutia vojny v Sýrii, ktorá sa na súčasnom stave Libanonu nezanedbateľne podpísala. Výbuch v Bejrúte zhoršil situáciu na všetkých úrovniach. Nadácia sa tu angažuje najmä v potravinovej a materiálnej pomoci, v podpore škôl a nemocníc, vo výstavbe a rekonštrukcii zničených budov. Adresne pomáha seniorom a rodinám na úteku zo Sýrie a usiluje sa aj o zabezpečenie vzdelania pre deti, ktoré si zaň v dôsledku ekonomického kolapsu nemôžu platiť.

Foto: ACN

Pomoc potrebujú celé kresťanské komunity

Maronitská diecéza Baalbek patrí k najchudobnejším v krajine. Kresťania žijúci na jej území sú v menšine a boli chudobní už pred krízou; mesačne mali k dispozícii v priemere sotva 450 amerických dolárov. Bieda sa medzičasom ešte zväčšila – minimálna mzda teraz predstavuje približne 20 dolárov mesačne, priemerná mzda 50 – 60 dolárov. Obyvatelia si často musia vybrať, čo potrebujú najviac, a potom sa napríklad kvôli platbe za lieky alebo nájomné vzdať jedla.

Diecéza chce najchudobnejším rodinám vo svojich farnostiach pomôcť tým najzákladnejším a pravidelným prísunom jedla v podobe potravinových balíkov. Nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi adresovala prosbu: „Spojme sily, aby nikto nemusel ísť spať hladný, aby tunajší ľudia prekonali krízu, pokiaľ možno bez ujmy, a aby znovu získali dôveru v ľudskosť.“ Ide o pomoc pre 500 najchudobnejších rodín. Mnohé z nich majú veľa detí alebo starých či chorých členov domácnosti. Každá rodina, ktorá bude podporená, pozostáva najmenej z piatich osôb. Komunita v Baalbeku je iba jednou z mnohých, ktorej ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v Libanone pomáha. Bez podpory dobrodincov by to však nebolo možné.

S narastajúcou chudobou dochádza v Libanone k veľkému odlivu kresťanov, ktorí v Európe a Spojených štátoch hľadajú lepšie podmienky pre život. Podporu prežitia kresťanských spoločenstiev v Libanone však považuje nadácia ACN za kľúčovú – kresťania tu žijú už od biblických čias. Dnes tu nevidia budúcnosť pre seba a svoje rodiny. Nadácia ACN pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby pomohli zmierniť núdzu libanonských rodín a dali im nádej zotrvať vo svojej domovine.

ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi
Ďalšie články