18. júna, 11:37

In fuga salus ako paradox kresťanskej odvahy

In fuga salus ako paradox kresťanskej odvahyCelestín V. Foto: Wikipedia
Ľubomír Žák Profesor teológie a katolícky kňaz.

Dejinná lekcia zo života pápeža Celestína V., ktorý abdikoval po piatich mesiacoch pontifikátu. Píše profesor Ľubomír Žák.

Hovorí sa, že Lev X. vyslovil v prvý deň svojho pontifikátu slová: „Nechajte, aby sme si užívali pápežskú hodnosť, veď nám ju doprial sám Boh.“ Stodvadsať rokov predtým prijal jeden z jeho predchodcov zvolenie na Petrov stolec s úplne iným duchom. Ľahol si na zem, vnoril tvár do prachu, roztiahol ruky a plačlivým hlasom prosil, aby bola voľba opakovaná, keďže sa necítil byť hodným tak posvätného úradu. To však nie je všetko. V decembri roku 1294, päť mesiacov a deväť dní od nástupu do funkcie vyslovil pred kardinálmi a celým pápežským dvorom prekvapivé slová: „Vzdávam sa slobodne a spontánne pontifikátu a výslovne sa zriekam trónu, hodnosti, povinností a prestíže, ktoré z neho vyplývajú.“ Týmto pápežom bol Celestín V., vlastným menom Pietro Angelerio da Morrone.

Celestín vyslovil abdikačnú formulu vo veľkom salóne impozantného neapolského hradu Castel Nuovo. Mal osemdesiatpäť rokov. Už to, že pápež nebol v Ríme, ale býval a úradoval v sídle neapolského kráľa Karola II. Chromého, poukazuje na jednu z príčin tohto nevídaného rozhodnutia. Bol to totiž mocichtivý Karol II., ktorý sa úskokom postaral, aby bol novozvolený pápež prevezený z L’Aquily, kde bol korunovaný, do hlavného mesta kráľovstva. Bol to on, ktorý mu lišiacky vnútil niektorých spolupracovníkov lojálnych neapolskému kráľovstvu. Bol to on, ktorý chcel za každú cenu kontrolovať a ovplyvňovať Celestínove rozhodnutia. Pritom zneužíval fakt, že starý pápež mu bol zaviazaný za dlhodobú materiálnu podporu rozrastajúcej sa mníšskej komunity, ktorú založil.

Castel Nuovo. Foto: archív

Prípad zvolenia a abdikácie Pietra da Morrone je známou kapitolou cirkevných dejín, opätovne citovanou a rozoberanou po tom, ako v roku 2013 odstúpil Benedikt XVI. Vie sa, že po smrti pápeža Mikuláša IV. sa malé dvanásťčlenné kardinálske kolégium viac než dva roky nedokázalo zhodnúť na mene jeho nástupcu. Nepomohlo ani to, že dekan kolégia, kardinál Latino Malabranca Orsini, prekladal konkláve z jedného miesta na druhé so snahou odizolovať kolegov kardinálov od vplyvov prichádzajúcich z okolitého prostredia. Začal v Ríme, skončil v Perugii, ale aj tak bez výsledku. Kolégium bolo zablokované kvôli silnej rivalite kardinálov naviazaných na rodiny Orsini a Colonna, ale aj kvôli ich rozdeleniu na zástancov dominikánov a františkánov. Pritom počas bezvládia sa v pápežskom štáte a hlavne v Ríme situácia zhoršovala zo dňa na deň. Rástol počet vrážd a krádeží, násilie okliešťovalo čím ďalej, tým viac bežný chod života, ale kriminálnici neboli potrestaní.

Nervózni z čakania boli aj niektorí vladári, ktorí bez pápežovho dobrozdania nemohli vykonať niektoré rozhodnutia. Karol II. bol jedným z nich. Pietro da Morrone bol známy mnohým pre jeho asketický život a spiritualitu. Keďže nebol činný cirkevne-politicky, nemohol byť podozrievaný z nadržiavania iba jednej strane. Preto sa jeho voľba zdala byť dobrým riešením.

Celkom podrobne historici opísali aj vývoj situácie po abdikácii. Kardinálske kolégium konalo neuveriteľne rýchlo a iba jedenásť dní po odstúpení Celestína zvolilo za jeho nástupcu kardinála Benedikta Gaetaniho. Ten si vybral meno Bonifác VIII. Celestín mu ako prvý vyznal úctu a poslušnosť. Avšak potom, ako pochopil, že nový pápež mu nedovolí vrátiť sa do milovanej mníšskej komunity, aby tam dožil svoj život a že ho bude chcieť držať pod neustálou kontrolou, ušiel a schovával sa na rôznych miestach. Bonifác netoleroval Celestínovo rozhodnutie a v strachu, že láska jednoduchého veriaceho ľudu k obľúbenému predchodcovi by mohla vniesť pochybnosť ohľadom legitimity novej voľby, vydal rozkaz na jeho zatknutie. Celestína zadržali v máji roku 1295 neďaleko prímorskej osady Rodi Garganico, odkiaľ sa chcel pokúsiť preplaviť s hŕstkou svojich mníchov do Grécka.

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.