20. júna, 06:08

Členstvo Ukrajiny v EÚ je nereálne

Členstvo Ukrajiny v EÚ je nereálneFoto: TASR/AP

Znie to na prvý pohľad tvrdo, ale horšie je niečo iné. Nielenže Ukrajina zďaleka neplní jeho podmienky, ale na prijatie veľkej chudobnej poľnohospodárskej ekonomiky nie je v súčasnosti pripravená ani samotná Únia. Podpora ukrajinskej kandidatúry je prázdnym gestom.

Európski politici sa pretekajú v podpore kandidatúry Ukrajiny na členstvo v Európskej únii. Status kandidáta bez perspektívy členstva v Únii môže byť nakoniec tým, čo francúzsky prezident Macron označoval za inú formu integrácie. Skutočné členstvo Ukrajiny je v horizonte mnohých rokov nereálne.

Možno uviesť mnoho argumentov, prečo Ukrajina nie je na členstvo v Európskej únii pripravená. Ponechajme ich bokom a sústreďme sa na otázku, či je na prijatie Ukrajiny pripravená samotná Únia. V súčasnom stave určite nie. Ak by mala Ukrajina do Európskej únie vstúpiť, bude to musieť byť iná Únia.

Ukrajinské členstvo by zásadne prepísalo rozpočet Únie

Politicky je možné všetko. Na konci dňa však majú politické rozhodnutia svoje náklady a výnosy. Európska únia má rozpočet, ktorý napĺňajú jednotlivé štáty, respektíve ich občania. A tiež výdaje, ktoré s novými členmi rastú rýchlejšie než príjmy. Väčšina členov Únie vrátane Slovenska sú čistí príjemcovia, teda z rozpočtu dostávajú viac než prispievajú.

Začnime na strane príjmov. Tradičné vlastné zdroje Únie, teda clá, tvoria dnes len malú časť jej príjmov. Väčšia časť pochádza z príspevkov členských štátov, ktoré sa počítajú podľa hrubého národného dôchodku jednotlivých členov. Ak vezmeme dostupné údaje z roku 2020, teda pred začiatkom vojny s Ruskom, hrubý národný dôchodok Ukrajiny bol o niečo väčší než slovenský, ale menší než maďarský – potenciálny príspevok ukrajinskej ekonomiky na strane príjmov je teda relatívne malý.

Opačná situácia je na strane výdavkov. Dve tretiny rozpočtu spotrebujú výdavky na poľnohospodárstvo a kohézne politiky. A v tomto ohľade by výdavky na Ukrajinu boli obrovské, aj keby žiadna vojna nebola. Ukrajina je obrovská poľnohospodárska krajina s výrazne chudobným obyvateľstvom.

Jednoduché porovnanie: Ukrajina má podľa štatistík viac ornej pôdy než Francúzsko a Španielsko dohromady. To sú dva štáty, ktoré sú najväčšími príjemcami poľnohospodárskych výdavkov Únie a spolu dostávajú viac než štvrtinu jej poľnohospodárskeho rozpočtu.

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.