Kľúčová reforma súdnictva narazila na odpor. Významná časť sudcov na Slovensku nesúhlasí s novou súdnou mapou.   

Celkovo 320 sudcov, čo predstavuje zhruba štvrtinu súdneho stavu na Slovensku, vyslovilo v otvorenom liste nevôľu s novou súdnou mapou z dielne ministerstva spravodlivosti.

Sudcovia nesúhlasia s paragrafovým znením zákona o obvodoch a súdoch, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nová súdna mapa, ako sa tomuto návrhu hovorí, podľa nich zásadne mení usporiadanie súdov na Slovensku. Nevyrieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému, ktorými sú preťaženosť niektorých súdov, dlhé súdne konania či nedostatočné technické a personálne vybavenie.

Signatári upozorňujú, že návrh novej súdnej mapy je neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej. Sťažuje prístup občanov k súdom a porušuje záväzky Slovenska ako členského štátu EÚ v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.