13. júna, 11:25

Progresivizmus v 15 bodoch

Progresivizmus v 15 bodochHorská dráha, ilustračná fotografia. Foto: Pixabay.com

Vladimír Palko sa v Prahe zúčastnil konferencie Svätý Vojtech a stredoeurópsky priestor, ktorú organizoval spolok Patrimonium Sancti Adalberti. Palko prevzal z rúk kardinála Dominika Duku Cenu svätého Vojtecha a prehovoril aj na diskusnom paneli, v rámci ktorého predniesol prejav o hrozbe progresivizmu a otázke stredoeurópskej spolupráce. Text uverejňujeme v plnom znení.

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne vás pozdravujem, je mi cťou, že môžem k vám prehovoriť v spoločnosti tak vážených spoluprednášajúcich. Budem hovoriť o zápase s progresivizmom. Mám pätnásť bodov k jeho charakteristike, metódam a cieľom.

Bod 1. Náš protivník nemá meno

Protivníka som nazval progresivizmom, ale iní to nazývajú radšej ľavicovým liberalizmom, iní zase kultúrnym marxizmom. Najnovšie sa objavil názov „wokeizmus“. Kto má veľa mien, ako keby nemal žiadne. Komunisti mali svoje meno, tým boli viditeľní. My však zápasíme s protivníkom bez mena, čo nám sťažuje mobilizáciu proti nemu.

Bod 2. Inicializačné témy moderného progresivizmu sú relativizácia hodnoty ľudského života a rodiny

V tomto zmysle možno považovať za dátum jeho zrodu rok 1917, keď bol v sovietskom Rusku ako v prvej krajine zlegalizovaný umelý potrat. Po strate príťažlivosti sovietskeho komunizmu, ako to pomenoval komentátor Joseph Sobran, sa včelia kráľovná progresivistického úľa postupne presťahovala z Moskvy do Washingtonu. Zmena definície manželstva, eutanázia, surogátne materstvo a potom rodová ideológia sa stali ďalšími štádiami progresivizmu.

Bod 3. Metódou progresivizmu je ovládnutie inštitúcií

Ide o inštitúcie, ako médiá, školstvo a umenie, ovplyvňujúce kultúru v najširšom slova zmysle, teda spôsob, ako ľudia žijú svoje životy. Ak sa vydarí trpezlivý gramsciovský pochod inštitúciami, spoločnosť zmení svoje hodnoty na opak pôvodných, a neskôr sa dostavia i politické víťazstvá v parlamente a vláde. Tento proces bol západne od nás, až na výnimky, zavŕšený.

Bod 4. Progresivizmus vládne cez súdy

Progresívny sudca je dôležitejší ako progresívny minister. V Amerike všetky dôležité rozhodnutia urobil Najvyšší súd, nie Kongres. Najvyšší súd zakázal modlitbu na školách, povolil potraty, potom zmenil definíciu manželstva.

Pred pár rokmi na Slovensku Ústavný súd rozhodol, že v referende o rodine sa nebude hlasovať o jednej zo štyroch otázok, i keď to žiadalo 400-tisíc signatárov petície. Bola to otázka o registrovanom partnerstve. V Česku Ústavný súd vypustil zo zákona o registrovaných pároch zákaz adopcie detí. To je súdna tyrania.

Progresivistické rozhodnutia urobil aj súd Európskej únie, teda Európsky súdny dvor, a súd Rady Európy, teda Európsky súd pre ľudské práva. Takýchto súdnych rozhodnutí bolo veľa.

Bod 5. Progresivizmus ovláda nadnárodné organizácie

Nadnárodné inštitúcie, ako OSN, Svetová zdravotnícka organizácia WHO, Európska únia, Rada Európy atď., by samé osebe neboli zlé. Ale progresivizmus zneužíva ich pôdu na šírenie ideológie. Napríklad tak, že sa na pôde nadnárodnej inštitúcie podpíše medzinárodná zmluva, napríklad Charta práv EÚ alebo Istanbulský dohovor, a cez ne sa nová ideológia dostane do národného zákonodarstva. A po čase zmluvu súdy posúdia spôsobom, o akom by sa nám nebolo prisnilo. Teda tie faktory, nadnárodné inštitúcie a nadnárodné zmluvy a súdy, sú previazané.

Bod 6. Progresivizmus má nedemokratické a totalitné sklony

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.