Čo spája zákaz pôsobenia prezidenta Trumpa na sieti Twitter v Spojených štátoch a odmietnutie firemnej dodávky súčiastky do kotla kňazovi na Slovensku? Príležitosť na prejavenie rešpektu k slobode podnikania.

Trvalé zablokovanie twitterového účtu Donalda Trumpa vzbudilo búrlivú reakciu najmä zo strany konzervatívneho tábora. K tomu tri poznámky. Po prvé, tento spor nie je v skutočnosti o slobode prejavu, ale o slobode podnikania, a konzervatívci sa stavajú na nesprávnu stranu. Po druhé, konzervatívci celé roky vyzbrojovali protivníka a teraz plačú, že sa nemôžu brániť. Po tretie, konzervatívny tábor je možno silnejší, než si myslí.

Dominantný naratív o slobode prejavu je falošný. Sloboda prejavu znamená, že môžem prezentovať svoje názory – v určitých medziach – vo svojom či verejnom priestore. Neznamená však, že ma musíte pustiť k sebe domov. Sloboda prejavu znamená, že – v určitých medziach – môžem na svoj papier napísať, či vytlačiť, čo chcem. Neznamená však, že mi niekto musí papier poskytnúť.

Sloboda prejavu je v podstate negatívna. Znamená, že ostatní musia moje konanie strpieť a musia sa zdržať konania, ktoré by ju obmedzilo. Neznamená, že iní ľudia mi musia niečo dať alebo konať na zabezpečenie mojej slobody. Nutné je tiež zdôrazniť, že nie sme v situácii totalitného štátu, kde celý verejný priestor či dodávky papiera bezpodmienečne kontroluje jedna strana.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.