6. júna, 13:49

Oslavujeme významný deň slovenskej emancipácie. Pred 161 rokmi bolo v Martine prijaté Memorandum národa slovenského

Oslavujeme významný deň slovenskej emancipácie. Pred 161 rokmi bolo v Martine prijaté Memorandum národa slovenskéhoMemorandum národa slovenského. Foto: Matica slovenská

Pred 161 rokmi prijalo Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom svätom Martine Memorandum národa slovenského. Išlo o historicky významný dokument, ktorý formuloval národno-emancipačné požiadavky Slovákov vo vtedajšom Uhorsku.

Po revolúcii v rokoch 1848 – 1849 cisár ani viedenská vláda nesplnili požiadavky Slovákov, za ktoré bojovali, a tak sa podmienky Slovákov v Uhorsku nezlepšili. Navyše, v roku 1856 zomrel Ľudovít Štúr, čím sa skončila aktivita významných štúrovcov.

Do popredia sa však dostávala nová generácia slovenských velikánov na čele so šéfredaktorom slovenských politických novín Pešťbudínskych vedomostí Jánom Franciscim a právnikom Štefanom Markom Daxnerom, ktorý bol hlavným autorom prelomového dokumentu.

V Turčianskom svätom Martine sa 6. a 7. júna 1861 na Slovenskom národnom zhromaždení zišlo viac ako 6-tisíc Slovákov. Výsledkom bolo prijatie Memoranda národa slovenského, v ktorom Slováci požadovali pomerné zastúpenie v Uhorskom sneme, vytvorenie Hornouhorského slovenského okolia, možnosť používať slovenčinu ako úradný jazyk, jej vyučovanie na školách, ako aj úradné uznanie Slovenského národného výboru, ktorý by zastupoval záujmy Slovákov v Uhorsku.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.