1. júna, 06:02

Mimochodom, majdan za zvrhnutie vlády vypukol aj v Arménsku

Mimochodom, majdan za zvrhnutie vlády vypukol aj v ArménskuArménske bábky. Ilustračné foto: Rita Willaert/flickr.com

Reportáž z krajiny, kde žiadne ukrajinské vlajočky nenájdete a všade sa to hemží agentami a obavami z prežitia štátu. Z Jerevanu sa plný dojmov a vôní vrátil Martin Leidenfrost.

Minulú nedeľu by mal nebohý arménsko-francúzsky šansoniér Charles Az­na­vour narodeniny, ten istý deň rokovali arménsky pre­miér Nikola Pa­šinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v Bruseli o ar­mén­sko-azerbajdžanskom mieri, a tak som sa vybral na majdan na­cio­na­lis­tickej arménskej opozície na jerevanskom námestí Place de Fra­n­ce. Mnohí u nás si ešte nevšimli, že sa vedľa nádherných let­ných terás jerevanského centra odohráva spor o sa­motnú exis­ten­ciu Arménska.

Arménska opozícia obviňuje premiéra Pašinjana z vlastizrady. Jeho vláda, ktorá sa v roku 2018 sama cez ulicu dostala k moci, pre­hra­la na je­seň 2020 druhú vojnu o arménsku re­pub­liku Náhorný Kara­bach, kto­rá sa už tridsať rokov dozadu vo veľmi krvavej vojne od­trhla od azer­bajdžanskej nadvlády. Pašinjan v ap­rí­li vyhlásil, že Ar­mén­sko „zní­žilo očakávania“, pokiaľ ide o bu­dú­ci štatút Kara­ba­chu. Od­vte­dy si jeho odporcovia postavili stanový tábor na Fran­cúz­skom ná­mestí, od 1. má­ja sa snažia zvrhnúť „zradcu“ ­– každodenný­mi de­mon­štrá­ci­ami a blokádami do­pravy v centre Jerevanu. „Pro­zá­pad­ný li­be­rál“ Pa­šinjan, ktorý vládne čoraz autoritárskejšie, dal zat­k­núť stovky povstalcov. Med­zi nimi aj syna bývalého šé­fa kremeľ­ské­ho vo­jen­s­kého paktu ODKB a syna ex­prezidenta Roberta Ko­čar­ja­na.

Fakt, že práve Kočarjan vystupuje ako ne­for­mál­ny lí­der opozície, je najväčšia slabina tohto inak mohutného jerevanského hnutia. Druhý ar­mén­sky pre­zi­dent Kočarjan a tretí pre­zi­dent Serž Sargsjan sú oba­ja z Kara­ba­chu, počas prvej karabašskej vojny v rokoch 1992 – 1994 sa tam vy­zna­me­na­li, keď sa však presťahovali do Jerevanu, tak im pre­plo. Sar­g­s­jan prekročil všetky hranice pred­sta­vi­vos­ti v ko­rup­cii, Kočarjan v osobnej krutosti. Len niekoľko sto metrov od Fran­cúz­ske­ho námestia sa nachádza džezová kaviareň Poplavok, kde Ko­čar­jan 25. septembra 2001 sprevádzal Charlesa Aznavoura na kon­cert. Práve tam ochrankári Kočarjana okolo polnoci na záchode zabili človeka, s ktorým Kočarjan kedysi študoval. Dôvod: Spolužiak os­lo­vil úradujúceho prezidenta ležérnym pozdravom Pri­vet Rob, „čau Ro­bo“.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.