25. mája, 06:39

Potraty sú na Malte stále zakázané a Malťanom to neprekáža. Čím to je?

Potraty sú na Malte stále zakázané a Malťanom to neprekáža. Čím to je?Sme takí veľkí, aé sú naše idey, hovorí predsedníčka Europarlamentu Roberta Metsolová. Foto: Metsola/FB

O potratoch sa teraz najviac hovorí v Amerike, ale oplatí sa poznať aj príbeh Malty. Referendum o liberalizácii by tu vraj nemalo šancu, v politike za potraty nebijuje nikto, najväčší liberáli sa zasadzujú za poľský model zákazu s výnimkami. Ako je to celé možné? Že by to bolo tým zákazom? Z Malty sa vrátil Martin Leidenfrost.

Hoci je zákonodarstvo v sociálno-etických otázkach dosť pro­gre­sívne, umelý potrat je a zostáva na Malte zakázaný. Malta je tak je­dinou výnimkou v celej západnej Európa – a z politického vývoja sa zdá, že sa to v do­hľadnej dobe nezmení. V Európe neexistuje krajina, v ktorej sú potratári takí slabí ako tu.

Chcel som po­rozumieť tej­to ostrovnej vý­nim­ke a preto som vyhľadal ve­denie obid­voch tá­bo­rov, pro-life aj pro-choice. Vypočul som si dve ráz­ne staršie dámy. Kaž­dá obviňovala tú druhú z fej­kov ale­bo klamstiev, zhodli sa ale aspoň v odhade pomeru síl: zdru­ženie Doctors for Life má 700 členov, za­tiaľ čo legálne po­tra­ty obhajuje na­naj­výš 50 le­ká­rov, z ktorých len traja alebo štyria pre­zradili svoje me­ná.

Obe dámy mi zhodne tvrdi­li, že na Malte už dlh­šie nebola stíhaná žiadna žena za úmy­selný potrat. Či k os­tat­né­mu stíhaniu došlo pred sto rokmi alebo desaťročiami, to bolo ta­ki­s­to sporné.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.