Čo konzervatívci v OĽaNO akosi nechcú pochopiť

Richard Rybníček. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Tento text bude o balíčku opatrení na podporu rodín, ale najmä o systémovej otázke v pozadí. Základom predchádzania kríz totiž nie je centralizácia moci, ale jej presný opak. A to Igor Matovič, Anka Záborská a ďalší akosi nechcú pochopiť.

So smútkom sledujem rozplývanie sa konzervatívnych politikov a kresťanských spoločenstiev nad návrhom ministra financií podporovať rodiny. Anka Záborská to dokonca nazýva prorodinnou revolúciou.  Vždy som si myslel, že konzervativizmus je o systémových riešeniach, ktoré prinášajú dlhodobý osoh a hlavne sú udržateľné. Že rýchle a ľúbivé riešenia sú práve tie, ktoré budeme odmietať. A hlavne, že nám má ako konzervatívcom predovšetkým záležať na tom, aby štát, v ktorom žijeme, bol nielen spravodlivý a bezpečný, ale aj rozumne a efektívne spravovaný. A že cesta k takto dobre spravovanému štátu vedie cez silné mestá a obce, ktoré sú základnou jednotkou každého štátu. V mestách a obciach sa človek narodí, chodí do školy, pracuje, užíva voľný čas, raduje sa, smúti a umiera.

Úspešné štáty nepotrebujú, aby centrálna vláda prerozdeľovala väčšinu verejných zdrojov, príkladom sú severské štáty alebo Švajčiarsko. Mali by sme si uvedomiť, že boj s chudobou je možné vyhrať iba na miestnej úrovni. Neexistuje jedno centrálne riešenie a už vôbec nie jednoduché skratky, ktoré nie sú riešením, pretože život a všetky jeho vnútorné vzťahy a súvislosti sú oveľa komplexnejšie.

Väčšina politických strán za posledné desaťročia nedokázala reagovať na spoločenské zmeny, a aj preto strácajú pre občana na význame, čo samo o sebe je v parlamentnej demokracii rizikom. Práve centralizmus a neschopnosť vlád reagovať na nové trendy urobili z občanov Slovenska v Európskej únii občanov druhej kategórie. A nie je to iba politický problém, ale má to priamy dopad na ekonomiku štátu. Je už dávno verejne známe, že OECD konštatovalo, že v prípade pokračovania decentralizácie je Slovensko štátom s najvyšším potenciálom rastu HDP (+10 percent). Ak toto konzervatívci najmä v OĽaNO nepochopia, budú sa naďalej spolupodieľať na pokračovaní oslabovania demokracie, raste extrémizmu a oslabovaní životaschopnosti a konkurencieschopnosti miest a obcí, v ktorých všetci žijeme.

Aj keď “rozdáme” rodinám teraz nejaké peniaze, určite tým nedokážeme zmierniť súčasnú stagnáciu, ktorá je spôsobená aj takýmito centralistickými rozhodnutiami. V štátoch, kde je spokojnosť a dôvera občanov podstatne vyššia (severské štáty, Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko), o väčšine služieb verejného sektora rozhodujú ľudia a nimi volení predstavitelia na miestnej úrovni.

Mrzí ma, že konzervatívcom vôbec nevadí, že slovenské mestá a obce budú mať menej peňazí a nebudú vedieť udržať aspoň súčasnú kvalitu života pre svojich obyvateľov. Že jednorazový dopad covidu na daňové príjmy samospráv je minimálne 155 miliónov eur. Že nárast bežných príjmov bol síce medzi rokmi 2018 až 2021 o 6,7 percenta vyšší, čo tvorilo čiastku 226 miliónov ročne, ale zároveň v tomto istom období narástli mestám a obciam bežné výdavky o 7,9 percenta, čo je o 237 miliónov eur viac. Už len centrálne rozhodnutie vlády a parlamentu dvakrát valorizovať mzdy vo verejnej správe o 10 percent a dofinancovať súkromné a cirkevné školy stálo vo výdavkoch samosprávy minimálne 263 miliónov eur ročne. A takto by som mohol ďalej pokračovať, akým spôsobom centrálna moc rozhoduje a bez akejkoľvek zodpovednosti vstupuje do bežných výdavkov miest a obcí.

A smutné na tom je, že pri tomto oslabení miest a obcí, budú aj podporené rodiny od nás miestnych predstaviteľov vyžadovať ešte kvalitnejšie služby, ešte vyššie dotácie na akcie a činnosť a ešte viac služieb ako doteraz. Lenže ich nedostanú, lebo nebude z čoho. Lebo poznáte to: z ničoho bič neupletiete!!!

A tak sa konzervatívci tešia z toho, že rodiny dostanú o niečo viac peňazí, ale zároveň sa im tam, kde žijú, zhorší alebo minimálne bude stagnovať kvalita ich života. A namiesto toho, aby sa urobila zásadná reforma financovania aj usporiadania v štáte, budeme hľadať zase ad hoc centralistické riešenia, ako pomôcť nejakými dotáciami a kompenzáciami, samozrejme, že z už aj tak prázdnej štátnej kasy.

Ukazuje sa, že nádej, že zmenou vlády a bez zmeny systému sa zlepší život na Slovensku a viera v to, že parlamentné voľby vygenerujú lepších a zodpovednejších politikov, je čistá ilúzia. 

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre politické strany a politických lídrov na uverejňovanie textov a stanovísk ich strany. Texty nevyjadrujú názor redakcie.

Richard Rybníček
Ďalšie články