19. mája, 13:11

Vyše 50 organizácií vyzýva poslancov, aby podporili vládny balíček pro-rodinných opatrení

Vyše 50 organizácií vyzýva poslancov, aby podporili vládny balíček pro-rodinných opatreníMinister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič. Foto: Martin Baumann/TASR

Na poslancov parlamentu sa obrátili otvoreným listom, uverejňujeme ho v plnom znení. Zoznam signatárov nájdete pod listom.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
ako predstavitelia pro-rodinných organizácií si Vás dovoľujeme požiadať o podporu rodinnej politiky, ktorá je v súčasnosti predkladaná v podobe vládneho návrhu na podporu rodín. Investícia do rodiny je investíciou do budúcnosti. Stabilná harmonická rodina je priestorom, v ktorom vyrastá nová generácia s najmenšími sociálnymi ťažkosťami.

Organizácie aj cirkvi desaťročia volajú po potrebe riešenia zásadne negatívneho demografického
vývoja na Slovensku [viď poznámka pod textom] a žiadajú komplexnú podporu rodiny. Cítime spoluzodpovednosť za dlhodobo negatívny stav, ktorý sa prejaví aj nedostatkom pracovných síl, zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siete zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných
pracovníkov, krízou rodín.

Rodinná politika je nadrezortná a tvoria ju opatrenia všetkých rezortov spoločnosti, ktoré podporujú v rodinách stabilitu, súdržnosť a prijímanie detí. Rodinná politika nie je sociálnou politikou, ktorá rieši už vzniknuté problémy. Rodina nie je sociálny pacient, rodinná politika sociálnym problémom predchádza. Rodinu často ohrozuje chudoba, nedostatok pracovných príležitostí, migrácia za prácou, prekážky v prístupe k bývaniu mladých rodín, ale aj neprajná spoločenská atmosféra.

Prieskumy OECD [viď napr. OECD Family Database, SF2.2: Ideal and actual number of children] hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.2 (muži) až 2.3 (ženy), no reálne majú takmer o jedno dieťa menej. K dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti.

Pro-rodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo – osvetových, inštitucionálnych a praktických-finančných. Okolité krajiny už niekoľko rokov idú cestou investovania do rodiny. Ako zástupcovia pro-rodinných organizácií, po avizovaní aktuálnych vládnych pro-rodinných opatrení si Vás dovoľujeme požiadať o ich podporu.

 • Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu 
 • Jozef Mulík, Občianske združenie RODINKOVO Spišská Nová Ves 
 • Jozef a Simona Predáčovci, Liga pár páru v Slovenskej republike 
 • Ľubica Černá, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska  
 • Martina Bednáriková, Pro-Life Action 
 • Ján Neupauer, Spoločenstvo rodín z Lendaku 
 • Oliver Mečiar, Slovenské misijné hnutie 
 • Renáta Ocilková, Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu 
 • Ľubomíra Semešová Cehuľová, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny 
 • Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. 
 • Oliver Saloň, FUGA – kultúrne centrum kresťanov 
 • Emília Bordáčová, Katolícka Jednota Slovenska 
 • Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa 
 • Zuzana Kovácsová, OZ Dobrota sv. Alžbety  
 • Lívia Papayová, Láska v nás o. z 
 • Monika Jucková, Únia centier a poradní pre rodinu 
 • Tomáš Kuzár, Fórum kresťanských inštitúcií 
 • Anton Chromík, Aliancia za rodinu 
 • Peter Mach, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 
 • Matej Ján Marek Buk, Otvorené brány 
 • Ivan Wallenfels, Gianna, n.o. 
 • Pavol Kossey, Fórum pre verejné otázky 
 • Jarmila Cihová, Svetový deň modlitieb 
 • Matúš Gajdoš, Združenie pre rozvoj rodiny 
 • Mária Raučinová, Katolícke hnutie žien Slovenska 
 • Eva Grey, Ženy ženám 
 • Ján Holubčík, Domka 
 • Július Jenis, OZ Centrum pre rodinu – Nitra 
 • Monika Nigutová, Aliancia za život, o.z 
 • Marcela Dobešová, Fórum života, o.z. 
 • Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život 
 • Soňa Vancáková, OZ Maják nádeje 
 • Gabriel Chromiak, Centrum pre rodinu, Trenčín 
 • Martin Komár, Nadácia Slovakia Christiana 
 • Kristína Königová, Centrum pomoci pre rodinu 
 • Mia Lukáčová, Donum vitae 
 • Zuzana Stohlová Kiňová, Poradňa ALEXIS, n.o. 
 • Miroslav Rybár, Federácia rodín 
 • Peter Horváth, SKALA rodín 
 • Silvia Horváthová, OZ Rómska duša – Romani vodži 
 • Mária Machová, JUŽANIA – RC Južanček 
 • Magdaléna Gerová, PloDar, o.z. 
 • Marek Nikolov, Pastor bonus o.z. 
 • Zuzana Dobešová, Áno pre život, n.o.  
 • Milan Bednarik, Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov 
 • Margita Marková, Kolpingovo dielo na Slovensku 
 • Štefan Adamjak, SPDDD Úsmev ako dar 
 • Marta Bariak Košíková, RESOTY – resocializačná komunita Antona Srholca 
 • Marko Urdzik, Potravinová banka Slovenska  
 • Juraj Polakovič, o.z. Manželské stretnutia 
 • Vladimír Kružík, Nadácia Civitas Christiana 
 • Mário Tomášik, Spoločenstvo Martindom 
 • Zuzana Vinklerová, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum

V texte sa autori odkazujú na poznámku pod textom, tu je:

Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Podľa prognózy Eurostatu (EUROPOP2019) z roku
2019 bude počet obyvateľov SR v roku 2060 4 953 801 a v roku 2100 4 346 004 (pozri tu). Správa OSN z roku 2015 dokonca odhaduje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015, kde sa píše: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.