Ako má fungovať Matovičov príspevok na detské krúžky

Na snímke hra na citaru, Buzica, 7. mája 2018. Foto: TASR/František Iván

Na voľnočasové aktivity majú deti dostať každý mesiac príspevok 50 eur. Minister školstva to však považuje za nezodpovedné hazardovanie s verejnými financiami.

Parlament má vo štvrtok hlasovať v zrýchlenom legislatívnom konaní o návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. Z obsahu legislatívnej normy vyplýva, že štát poskytne každému žiakovi vo veku od päť do 18 rokov ročne príspevok šesťsto eur.

Služby deťom by si mali v roku 2023 vyžiadať zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu v sume viac ako ako 372 miliónov eur. V ďalších rokoch by to malo byť takmer 406 miliónov eur ročne.

Ministerstvo financií by na to malo zabezpečiť 486 zamestnancov a materiálno-technické vybavenie finančnej správy, čo bude ešte v tomto roku stáť štát vyše deväť miliónov eur.

Materiál definuje, že príspevok možno využiť na voľnočasovú aktivitu v oblasti vzdelávania, kultúry alebo športu, ktorá sa vykonáva na Slovensku pod odborným dohľadom vo vymedzenom časovom úseku. Presný zoznam aktivít stanovia všeobecne záväzným právnym predpisom rezorty školstva a kultúry. Registre majú vzniknúť do 1. januára budúceho roka. Činnosti sa však nemôžu vykonávať na základnej, strednej alebo vysokej škole – výnimkou sú základné umelecké školy a jazykové školy.

Poskytovatelia aktivity musia byť v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít.

Rodičia si v aplikácii vyberú z ponuky aktivít

Celý systém sa bude riadiť cez aplikáciu.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zriadi každému dieťaťu konto a jedinečný identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom aplikácie sprístupní vo forme QR kódu. Údaje a heslo ku kontu sa pošlú po overení zákonnému zástupcovi dieťaťa. Príspevok by sa mal pripisovať na konto dieťaťa dvanásť mesiacov vopred.

Poskytovateľ si tiež musí zriadiť vlastný účet v aplikácii. Následne tam vyznačí názov, miesto poskytovania, čas a časový rozsah aktivity spoločne s vekom dieťaťa, pre ktoré je aktivita určená, a jej cenou. Oprávnená osoba (rodič) si potom v aplikácii pozrie ponuku všetkých voľnočasových aktivít a objedná na príslušný mesiac tú, ktorá sa mu pozdáva.

Poskytovateľ to potvrdí alebo odmietne do piatich pracovných dní odo dňa objednania. Ak tak neurobí, voľnočasová aktivita sa považuje za neobjednanú.

„Oprávnená osoba je povinná vyznačiť účasť dieťaťa na každej voľnočasovej aktivite, na ktorej sa dieťa zúčastnilo a ohodnotiť jej kvalitu,“ píše sa v materiáli. Ak tak zákonný zástupca neurobí, dieťa sa nemôže
zúčastniť na nasledujúcich voľnočasových aktivitách.

Najskôr zvýšme platy učiteľom, kritizuje Gröhling

Návrh zákona paradoxne kritizuje minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Tento zámer označil za nezodpovedné hazardovanie s verejnými financiami.

„Podporujeme voľnočasovú aktivitu a trávenie času detí po škole, pretože je to dôležité aj pre ich psychohygienu a rozvíjanie jednotlivých schopností. Pokiaľ nemáme vyriešený hlavný čas v škole, tak nemôžeme investovať necelých 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď deti nemá kto učiť a rodičia platia za opravu, učebnice a chod školy,“ povedal Gröhling.

Poznamenal, že už druhý rok bojujú za to, aby sa zvýšili platy učiteľov. Poukázal na nástupný plat učiteľa, ktorý dosahuje hodnotu cez 900 eur. Problém vidí aj v nedostatku učiteľov.

(tasr, est)

Ďalšie články