17. mája, 06:55

Demograf Vaňo: Ak sú deti prioritou, rodina po pôrode nesmie prísť o časť príjmu

Demograf Vaňo: Ak sú deti prioritou, rodina po pôrode nesmie prísť o časť príjmuBoris Vaňo. Foto: Matúš Zajac

Reprodukčný model spojený so starnutím obyvateľstva a znižovaním prirodzeného prírastku postupne nastane vo všetkých štátoch sveta. Blížime sa k stavu, keď sa starnutie obyvateľstva zastaví aj bez nášho pričinenia. Ak sú pre nás deti prioritou, je nemysliteľné, aby rodina narodením dieťaťa prišla o časť svojho príjmu, hovorí demograf Boris Vaňo.

Minister financií Igor Matovič sa snaží o zvýšenie prídavkov na deti a zvýšenie daňového bonusu tak, aby si rodina s deťmi prilepšila mesačne o sto eur. Je to cesta na zvýšenie pôrodnosti?

Je to jedno z opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť pôrodnosť. Ak majú byť populačné opatrenia úspešné, musia byť komplexné a dlhodobo stabilné. Chýba nám premyslený sofistikovaný model, ktorý by mal šancu výraznejšie ovplyvniť pôrodnosť. Izolované opatrenia nám v tomto smere nepomôžu.

Vláda tvrdí, že jej prioritou je rodinná politika. Predtým sme mali vlády, ktoré tvrdili, že sú sociálno-demokratické. Model, o ktorom hovoríte, však stále nemáme. Nepočúvajú politici demografov?

Myslím si, že ich vypočujú, ale žiadna vláda zatiaľ nemala odvahu pustiť sa do komplexnej podoby rodinnej politiky. Nastaviť systém opatrení je odborne zložitá vec, ktorá navyše vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky. Ale je to otázka priorít a nie je to projekt na jedno volebné obdobie. Muselo by ísť o politicko-spoločenský konsenzus, aby aj ďalšie vlády pokračovali v nastavenom kurze rodinnej politiky. Demografické procesy majú svoju biologickú aj spoločenskú podmienenosť a značnú zotrvačnosť. Preto zmeny koncepcie po každých voľbách nemôžu viesť k úspechu.

Čo má taký komplexný model okrem spomínaných dávok obsahovať?

Mal by sa opierať o tri základné piliere: bývanie, zladenie práce a rodiny a kompenzácia stratených príležitostí. V mestách majú mladé rodiny problém zaobstarať si cenovo dostupné bývanie. V porovnaní s inými štátmi je u nás ponuka nájmov oveľa nižšia a výrazne prevláda vlastnícke bývanie.

Za štátmi s vyššou pôrodnosťou zaostávame aj vo flexibilite pracovného procesu. Čiastkové úväzky sa u nás využívajú málo a pri súčasnom nastavení nie sú atraktívne ani pre pracovníkov, ani pre firmy. Pritom ide o model, ktorý by mohol rodičom pomôcť lepšie zladiť pracovné a rodičovské povinnosti. Rezervy máme aj v starostlivosti o deti v predškolskom veku. A nejde pritom len o dostupnosť, ale aj o kvalitu a variabilnosť. Treba viac diverzifikovať predškolskú starostlivosť a zrovnoprávniť jej rôzne formy, lebo nie každému rodičovi alebo dieťaťu vyhovuje materská škola.

Do oblasti stratených príležitostí patria napríklad už spomínané finančné kompenzácie. Ak sú pre nás deti prioritou, je nemysliteľné, aby rodina narodením dieťaťa prišla o časť svojho príjmu. Každú prípadnú stratu treba kompenzovať, aby narodenie dieťaťa neznamenalo, že sa rodine zníži príjem. Starostlivosť a výchova detí vyžaduje nielen financie, ale aj čas. Stratu voľného času treba kompenzovať napríklad kvalitnými a dostupnými službami pre rodiny.

Len ak sa všetky tieto opatrenia prepracujú do detailov, navzájom prepoja a zostanú dlhodobo stabilné, môžu priniesť výraznejšiu zmenu vo vývoji pôrodnosti.

Hovoríte, že chýba politický konsenzus. Existuje medzi politickými silami v oblasti demografickej politiky nejaké svetielko nádeje?

Podľa mojich skúseností nemala terajšia opozícia o problematiku rodinnej politiky, v čase, keď bola pri moci, vôbec záujem. Myslím reálnu politiku, nie teoretické deklarácie. Po niekoľkoročných diskusiách s viacerými politikmi súčasnej vládnej koalície alebo mimoparlamentných strán som skôr skeptický. Sú veci, ktoré treba riešiť akútne, prinášajú aj okamžité politické body. Navyše, sú tu nové skutočnosti, ktoré do značnej miery menia náš pohľad na život a menia aj politické priority. Pandémia aj ruská agresia v našom susedstve stavajú mnohé do iného svetla. Opatrenia populačnej povahy cielia obvykle do vzdialenejšej budúcnosti, a preto sa ľahšie odsúvajú. Problém je, že keď demograficky podmienené výzvy dopadnú plnou silou na spoločnosť, už ich nie je možné ovplyvniť. Napríklad proces starnutia obyvateľstva bude vrcholiť po roku 2060 a vtedy sa už budeme musieť vzniknutej situácii len prispôsobiť a riešiť mnohé problémy, ktoré prinesie. Ovplyvniť vekovú štruktúru obyvateľstva alebo demografické procesy možno len v dlhodobom horizonte a s časovým predstihom. V prípade starnutia meškáme už viac ako 20 rokov.

Nájomné byty sú témou aj vo vládnej koalícii. Návrh sa však zatiaľ nepodarilo presadiť.

V štátoch ako Nemecko alebo Rakúsko býva zhruba polovica obyvateľov v nájomných bytoch. Na porovnanie, u nás tvoria nájomné byty len asi desať percent z bytového fondu. Nepochybne ide o jednu z kľúčových oblastí reálnej podpory rodín, ktorá však zatiaľ ostáva u nás v rovine teórie.

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.