Biskup Stolárik, inšpirovaný kňazom Philipom Kemmym a poľskou mystičkou Faustínou Kowalskou, vyzýva na modlitbu za zomierajúcich na COVID-19.

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, vyzval veriacich k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva za ľudí, ktorí zomierajú na následky koronavírusu osamote a bez útechy svojich blízkych. Urobil tak počas priameho prenosu na Rádiu Lumen v stredu 6. januára, pričom sa inšpiroval kňazom o. Philipom Kemmym, ktorý s touto výzvou prišiel už v prvej vlne pandémie v Taliansku.

„Zomierajúci ostávajú často osamotení, pretože lekári a zdravotníci sú tak vyčerpaní, že už na všetko nestačia,” konštatoval Mons. Stolárik. „Treba im prejaviť úctu a vďaku, že s vypätím síl konajú to, čo ešte vládzu. Ale tí, ktorí odchádzajú z tohto sveta, odchádzajú osamote a možno odchádzajú nezmierení s Bohom. A tak vstupuje tu naša možnosť pomoci týmto zomierajúcim ľuďom,“ zdôvodňuje výzvu duchovnej adopcie rožňavský biskup.

Ďalej v príhovore spomína pôvodcu myšlienky, otca Philipa Kemmyho, kňaza pôsobiaceho v Írsku. Ten sa počas prvej vlny pandémie, keď sa situácia veľmi zhoršila najmä v Taliansku, začal zamýšľať nad množstvom ľudí, ktorí zomierali opustení a osamotení.

Spomenul si na veľké prisľúbenie, ktoré prijala poľská mystička, sv. sestra Faustína Kowalská. Ježiš jej vtedy prisľúbil, že ak sa bude pri zomierajúcom modliť Korunku Božieho milosrdenstva, dotyčného sa zvláštnym spôsobom dotkne Božie milosrdenstvo:

„Keď som vošla do svojej samotky, počula som tieto slová: Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku,  budem v  hodine smrť brániť ako svoju chválu.  Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu. Rozpáli sa vnútro môjho milosrdenstva pre bolestné umučenie môjho Syna. Ó, keby všetci poznali, aké veľké je Pánovo milosrdenstvo. Ako veľmi všetci potrebujeme milosrdenstvo, zvlášť v tejto rozhodujúcej hodine.” (Den. 811)

„A tak otec Philip Kemmy vyzýva, nie nejako v zmysle štruktúry, ale dobrovoľne: Adoptujme si na diaľku takto osamotene zomierajúcich ľudí a zahŕňajme ich do modlitby Korunky Božieho milosrdenstva,” pokračuje Mons. Stolárik. „Sadnime si duchovne, na diaľku, vedľa tohoto zomierajúceho človeka, ktorého nepoznáme, adoptujme si ho a modlime sa zaňho Korunku Božieho milosrdenstva, aby milosrdenstvo Božie sa ho dotklo,” vyzýva.

Mons. Stolárik priamo vyzval Rádio Lumen, aby do vysielania Korunky Božieho milosrdenstva moderátor vložil tento úmysel. Rádio na svojom facebookovom profile potvrdilo, že výzvu do vysielania zahrnie. 

O rozšírenie výzvy sa zaslúžili aj misionári Saletíni vytvorením infografiky, ktorá má k dnešnému dňu už takmer dvetisíc zdieľaní. Sprievodný text vyzýva:

„Dobrovoľná „záchranná“ modlitbová akcia: POMÔŽME TAM, KDE UŽ INEJ POMOCI BYŤ NEMUSÍ! Zvážte, prosím, účasť na tomto mimoriadnom projekte. Je to dobrovoľné a nie je potrebné sa k ničomu prihlásiť. Neodkladajme to na zajtra, začnime už dnes… K modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva sa môžeme pripojiť každý deň o 15:00 hod. prostredníctvom vysielania TV LUX, Rádio Lumen a Rádio Mária Slovensko.”  

Zdroj: facebook/Saletini Rozkvet

Ďalšou modlitebnou iniciatívou je výzva nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorú adresoval predovšetkým veriacim z nitrianskej diecézy. Výzva má názov „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Veriaci by sa mali počas celého mesiaca január každý večer o 20.00 h spojiť v krátkej modlitbe predovšetkým za ukončenie pandémie, za rodiny, za trpiacich, chorých, osamelých a zomierajúcich.  

„Myslime tiež na tých, ktorí nám slúžia v každej oblasti života. Spoločná modlitba má veľkú duchovnú silu a môže nás uchrániť od mnohého zlého,” uvádza Mons. Judák a povzbudzuje: „Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.”

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.