Veľký európsky prieskum nerozlišuje jednu podstatnú vec, fakticky kľúčovú líniu konfliktu. Ešte horšie sú dôsledky, napríklad asymetria v médiách, kde dominuje jeden pohľad na vojnu.

Štandard pred pár dňami informoval o prieskume spoločnosti YouGov, ktorý zisťoval, čo si občania Európy myslia, kto je zodpovedný za dnešnú situáciu na Ukrajine. Prieskum sa robil v šestnástich krajinách Európy, pätnásť ich bolo z EÚ, popri nich bola do prieskumu zaradená ešte Veľká Británia. Prieskum to bol určite zaujímavý a prínosný.

Sto percent obyvateľov každej krajiny je rozdelených do štyroch skupín:

Prvá skupina sú tí, čo pripisujú zodpovednosť výlučne Rusku alebo viac Rusku ako NATO.

Druhá skupina sú tí, čo nevedeli odpovedať.

Tretiu skupinu tvoria tí, čo pripisujú zodpovednosť rovnakou mierou Rusku i NATO.

Štvrtú skupinu tvoria tí, čo pripisujú zodpovednosť výlučne NATO alebo viac NATO ako Rusku.

K prieskumu mám tri poznámky.

(viac…)

Najnovšie autorské články