Čím dlhšie trvá vojna na Ukrajine, tým viac úsilia venuje Únia náhradám za ruský plyn. Každý štát sa pripravuje, ako vie. Tie balkánske sa od Ruska odkláňajú k USA. Na dôležitosti pre strategickú polohu a infraštruktúru získava Chorvátsko. Česko chce dokonca plyn dovážať vlakom.

Alternatívou k ruským plynovodom sa stáva skvapalnený plyn (LNG) na palubách obrích tankerov. Prichádza z Ameriky, Afriky aj Ázie, menovite najmä z USA, Alžírska a Kataru. Výhodu majú prímorské štáty, potrebujú však infraštruktúru.

Okrem ťažobných kapacít a veľkého dopytu, ktorý dvíha ceny skvapalneného plynu, obmedzujú dovoz limity prístavov a existujúcich LNG terminálov. Vo februári boli naplno vyťažené, čo sa mení zvyšovaním ich kapacity a budovaním nových.

V termináloch sa mení skupenstvo z kvapalného na plynné, čo umožňuje prepravu plynovodmi. Najbližšie k nám sú tie na pobreží Poľska, Pobaltia a na chorvátskom ostrove Krk.

Najnovšie autorské články