Ľubomír Žák Profesor teológie a katolícky kňaz.

Ako sa ostrovčeky myslenia v Taliansku snažia v tejto dobe čeliť názorovej jednostrannosti.

Začiatok šírenia vírusu COVID-19 a následné drastické kroky vládnych kabinetov v Európe a vo svete, nasmerované k jeho zastaveniu alebo aspoň čiastočnému pribrzdeniu, mali za následok nevídanú názorovú polarizáciu obyvateľstva prakticky každého štátu. Nevyhli sa jej ani najmenšie vzťahové bunky spoločnosti, ako sú rodiny a priatelia. Aj v nich sa vytvorili ideové kontrapozície ohľadom spôsobu riešenia covidovej krízy, stavajúce proti sebe dovtedy blízkych ľudí. Kontrapozície, ktoré v latentnej podobe pretrvávajú dodnes.

Nedávnym vypuknutím vojny na Ukrajine začala iná dramatická udalosť. Je síce úplne odlišného typu ako tá predchádzajúca, ale aj ona zapríčinila, okrem obetí na bojisku a obrovskej materiálnej škody, silné názorové rozdelenie. To prechádza ako deliaca čiara naprieč obyvateľstvom nielen Ruska a Ukrajiny, ale aj spoločnosťami európskych a mimoeurópskych štátov. Ide o názory týkajúce sa pravých motívov vzniku situácie na Ukrajine, spôsobu vedenia vojny, prístupu Európskej únie k Rusku či hľadania vhodnej cesty pre ukončenie vojnového konfliktu.

Účasť politikov, intelektuálov a masmédií na tomto ostrom názorovom zápase je pred očami všetkých. Sú však medzi nimi aj takí, ktorí sa usilujú o vytvorenie atmosféry dialógu a inteligentnej ideovej konfrontácie. V Taliansku je toho svetlým príkladom redakčný tím známeho ľavicového kultúrno-politického a filozofického časopisu Micromega, ktorý 6. mája uverejnil na svojej stránke viac ako päťdesiat názorovo rozdielnych príspevkov na tému Vojna na Ukrajine. Všetky analýzy a názory. Príspevky sú čitateľom sprístupnené zdarma, spolu s videonahrávkou zaujímavej online diskusie Mier, pacifizmus a odpor, počas ktorej vyjadrili kultivovaným spôsobom svoje protichodné názory bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu a novinárka Luciana Castellina, spisovateľ, filozof a šéfredaktor časopisu Micromega Paolo Flores d’Arcais a rektor Univerzity pre cudzincov v Siene profesor Tomaso Montanari.

Turínske vydavateľstvo Lindau sa vybralo inou cestou, bližšou milovníkom kníh, ale tiež zameranou na stimuláciu dialogického myslenia zoči-voči komplexným situáciám dneška. Vydalo totiž knižne krátku stať Georgea Orwella Poznámky o nacionalizme.

(viac…)

Najnovšie autorské články