Vedúca misie OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine Matilda Bognerová uviedla, že existujú dôveryhodné informácie o zlom zaobchádzaní s ruskými vojnovými zajatcami. Ukrajinské jednotky ich podľa nej mučia, informujú americké noviny The Hill.

Ruských vojakov mali ukrajinskí vojaci a príslušníci pridružených bojových síl tiež neľudským prístupom nútiť robiť rôzne „vyhlásenia, ospravedlnenia a priznania“. Vojaci boli vystavení aj iným formám ponižovania, čo podľa Bognerovej porušuje medzinárodné právo.

Západ Rusko obviňuje zo spáchania mnohých vojnových zločinov, ktorých cieľom mali byť aj civilisti. Ruskí vojaci preukázateľne znásilňovali ženy, nútili civilistov odísť do Ruska, vyskytol sa aj prípad znásilnenia ročného batoľaťa. Tieto veci pred časom vyvolali aj odvety z pomsty. Obe strany si však od začiatku vojny dokázali niekoľkokrát vymeniť zajatcov.

(krk)

Najnovšie autorské články