Prevažná väčšina obyvateľov Európskej únie (EÚ) pripisuje zodpovednosť za situáciu na Ukrajine Rusku. Neplatí to však rovnako vo všetkých krajinách. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s European University Institute pre tohtoročnú konferenciu o stave Únie, ktorá sa konala vo Florencii.

V Škandinávii, Veľkej Británii, Poľsku a Holandsku si viac ako 70 percent ľudí myslí, že za vojnu je zodpovedné predovšetkým Rusko. Naopak, v Bulharsku a Grécku (po 57 percent) je väčšina presvedčená, že zodpovednosť nesie Severoatlantická aliancia (NATO) alebo, že NATO má zodpovednosť rovnocenne spolu s Ruskom. Na Slovensku si to myslí 45 percent repondentov. Zhruba 38 percent Slovákov sa domnieva, že za vojnu je zodpovedné Rusko (alebo viac Rusko ako NATO), ďalších 17 percent sa nevedelo vyjadriť.

Kto je zodpovedný za súčasnú situáciu na Ukrajine?

(% opýtaných)

Podobný obrázok sa podľa YouGov ukazuje aj v otázke o vzťahu Európskej únie a Ruska. Zatiaľ čo väčšina opýtaných si myslí, že európske krajiny by mali investovať skôr do obrany a bezpečnosti ako do obchodu a diplomacie s Ruskom (tento názor sa v uplynulých mesiacoch výrazne posilnil), v Bulharsku (57 percent), Grécku (55 percent), na Slovensku (49 percent) a v Maďarsku (37 percent) má väčšina ľudí opačný názor.

Ak uvažujete o vzťahu Európskej únie a Ruska, aký prístup by ste uprednostnili od európskych krajín?

(% opýtaných)

Tieto zistenia naznačujú, že európska verejnosť je v tejto súvislosti viac rozdelená, ako by sa dalo predpokladať na základe jednotnej reakcie Európy na vojnu na Ukrajine.

Prieskum sa zameral aj na to, do akej miery a ako Európania podporujú alebo nesúhlasia s rôznymi iniciatívami na pomoc Ukrajine v súvislosti s Ruskou inváziou. Väčšina opýtaných pritom súhlasila s posielaním humanitárnej pomoci na Ukrajinu (84 percent), umožnením vstupu ukrajinských utečencov do európskych krajín (80 percent) a na ich pracovné trhy (71 percent).

Najzložitejšia je, zdá sa, pre Európanov predstava, že by mali do boja poslať svoje vojská, čo podporuje v priemere len 31 percent opýtaných. Podobne je len menšia časť obyvateľov Európy pripravená prijať vyššie ceny energií v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko, i keď 42 percent je stále za.

Podporu má aj urýchlenie prijatia Ukrajiny za člena EÚ (49 percent) a väčšina je aj za posielanie zbraní a vojenského vybavenia na Ukrajinu (58 percent). Najmä v poslednej zmienenej oblasti sa však opäť ukazuje iný postoj medzi ľuďmi v Bulharsku (17 percent), Grécku (24 percent), Maďarsku (24 percent) a na Slovensku (32 percent).

Štúdia je založená na reprezentatívnych vzorkách zo 16 krajín EÚ a tiež Spojeného kráľovstva, pričom prieskum v teréne sa uskutočnil v období od 1. do 25. apríla tohto roka.

(sita)

Najnovšie autorské články