8. mája, 06:42

Ukrajina štyritisíc rokov pred Kristom

Ukrajina štyritisíc rokov pred KristomTripolská kultúra. Foto: Reprofoto Youtube
Jan Turek Spolupracovník týždenníka Echo.

Pred šiestimi tisíckami rokov vznikli v oblasti medzi Dnestrom a Dneprom, na dnešnej Ukrajine, obrovské sídelné aglomerácie tisícov neolitických poľnohospodárov tripolskej kultúry. K rozpoznaniu kultúry a prvým objavom prispel pred viac ako storočím aj český rodák Čeněk Chvojka. Nebývalý rozsah niektorých sídlisk súvisel nielen s úrodnosťou tamojšieho kraja, ale predovšetkým s ich náboženským významom. Niektoré náboženské symboly a ozdobné motívy na keramike svedčia o diaľkových kontaktoch až s východnou Áziou. Život týchto rozsiahlych komunít spôsobil však vyčerpanie prírodných zdrojov a veľká akumulácia ľudí dokonca zapríčinila jednu z najstarších epidémií moru v dejinách ľudstva. Megaosady sa už po tejto katastrofe nikdy neobnovili. Pamiatky z doby prvých poľnohospodárov sa nám naliehavo prihovárajú práve dnes, keď ľudstvo opäť ohrozujú smrtiace nákazy a zločiny vojnových konfliktov, ktoré Ukrajinu opakovane sužovali v praveku, v stredoveku, v modernej histórii a, bohužiaľ, aj v súčasnosti.

Hoci dnes najviac sledujeme tragickú súčasnosť Ukrajiny a s neistou nádejou hľadíme do jej budúcnosti, je užitočné obzrieť sa aj do pravekej minulosti tejto časti východnej Európy. Nehovoríme o bohatých kniežacích mohylách skytskej aristokracie ani o pamiatkach starogréckych kolonistov. Doklady vyspelej kultúry neskorej doby kamennej pochádzajú z doby pred šiestimi tisíckami rokov, keď sa tu zrodila jedna z najstarších civilizácií Európy.

V období medzi rokmi 4 100 a 3 600 pred Kristom osídlili pravekí poľnohospodári úrodné oblasti na hornom toku rieky Južný Bug. Prepojili tak územie dnešného severovýchodného Rumunska a Moldavska a stali sa súčasťou kultúrneho komplexu Cucuteni-Tripolje, ktorý siahal na Ukrajine až k rieke Dneper v okolí dnešného Kyjeva. O objav a pomenovanie tripolskej kultúry sa zaslúžil Čech Čeněk Chvojka (1850 – 1914), zakladateľ ukrajinskej archeológie a Ukrajinského historického múzea v Kyjeve. Mladý muž zo Semína nedokončil štúdium, nasledoval hlas svojho srdca a odcestoval s ruskou šľachtickou rodinou svojej vyvolenej do Kyjeva. Po jej náhlej smrti v roku 1876 sa rozhodol zostať v Kyjeve natrvalo. Najprv sa živil ako učiteľ. Začiatkom 90. rokov sa začal amatérsky venovať pravekej a ranej stredovekej archeológii. Profesionálna archeológia v tom čase na Ukrajine ani neexistovala. Na pamiatky záhadnej neolitickej kultúry s maľovanou keramikou narazil už v roku 1896 pri stavebných výkopoch na Kyrillovskej ulici v Kyjeve. Vtedy zatúžil po nájdení sídiel prvých poľnohospodárov na Ukrajine. Podarilo sa mu to hneď nasledujúceho roku v obci Tripolja, po ktorej je pomenovaná celá kultúra. Ešte v tom istom roku na 11. zjazde ruských archeológov predstavil svoju teóriu o existencii tripolskej neolitickej kultúry. Ako prvý publikoval monografiu o tripolskej kultúre, ktorá významnou mierou prispela k formovaniu myšlienky moderného ukrajinského národa.

Predstava, ako mohli vyzerať obydlia tripolskej kultúry v oblasti dnešnej Ukrajiny pred šesťtisíc rokmi. Foto: Jan Turek

Praveké mestá

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.