Báseň Nad Tatrou sa blýska vznikla v roku 1844. Jej autor Janko Matúška sa narodil 10. januára 1821. Pripomíname si 200. výročie jeho narodenia.

Janko Matúška patril medzi štúrovcov. V roku 1839 začal študovať na evanjelickom lýceu v Bratislave. Tu prednášal Ľudovít Štúr. Na mladých slovenských študentov mal Štúr enormný vplyv, hodnotí Marián Gladiš z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Keď Štúrovi v čase silnejúcej maďarizácie na prelome rokov 1843 a 1844 zakázali prednášať, oddaní študenti opustili na protest bratislavské...

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.